De lokale fjelltoppene Malmangernuten og Melderskin i Rosendal har gitt navn til de helelektriskebåtene MALM og MELDER, som er Brødrene Hukkelberg’s bygg nummer 201 og 203 levert til Eide Fjordbruks visningssenter Salmon Eye.

Disse helektriske båtene skal frakte publikum til Eide Fjordbruks «Salmon Eye»

Brødrene Hukkelbergs bygg nummer 201 og 203 har blitt overlevert til Eide Fjordbruk.

Publisert

Fredag 02. september ble avdukingen av Eide Fjordbruk sitt nye visningsanlegg Salmon Eye feiret med folkefest i Rosendal i Kvinnherad kommune.

På plass var også de to første hel-elektriske båtene fra Hukkelberg Boats. De lokale fjelltoppene Malmangernuten og Melderskin i Rosendal har etter forslag fra Kvinnherad Fjordhestlag gitt navn til båtene MALM og MELDER, som er Brødrene Hukkelberg’s bygg nummer 201 og 203.

Designelementer på båtene er hentet fra Salmon Eye

Båtene er av typen Flying Fish 37 Electric og skal begge benyttes til befordring av publikum fra Rosendal og ut til det nye senteret i Hardangerfjorden. De har sitteplasser for inntil 12 passasjerer, og MALM er også tilrettelagt for rullestolbrukere.

- Vi ønsker å skape en opplevelse som både informerer og inspirerer publikum, sier Sebastian L Torjusen, leder for Salmon Eye.

- Begge båtene er utstyrt med video og lydanlegg, og man finner også igjen designelementer fra Salmon Eye om bord i båtene, slik at det skapes ett helhetlig inntrykk for publikum, fortsetter han.

De helelektriske båtene Malm og Melder skal frakte publikum til og fra visningssenteret Salmon Eye i Kvinnherad.

Sondre Eide, daglig leder i Eide Fjordbruk sier at et av målene deres i Eide Fjordbruk er å sette standarden for fremtidens havbruk.

- Vi leverer allerede verdens første karbonnøytrale laks, og jobber stadig med å utvikle og ta i bruk ny teknologi for å gjøre vårt for å oppnå FN’s bærekraftsmål». Det var derfor naturlig for oss å velge hel-elektrisk fremdriftsløsning på disse båtene».

Ny tidsalder

- For oss er dette det første steget inn i en ny tidsalder. Vi har lange og solide skipsbyggingstradisjoner hos oss, og har gjennomført en rekke innovative prosjekter opp gjennom årene. På dette prosjektet har læringskurven vært bratt og vi har lagt ned betydelige ressurser i å optimalisere designet og for å få maksimalt ut av det elektriske fremdriftssystemet. Alle hos Brødrene Hukkelberg har lagt ned et enormt arbeid for å sikre at disse båtene opprettholder den kvaliteten vi ønsker å være kjente for, og kan være stolte av jobben som er gjort, sier Øyvind Hukkelberg i Hukkelberg Boats.

- Florø firmaet Evoy har stått for leveranse av el-motor, batteripakke og styringssystem, og vi har jobbet tett sammen med Evoy for å integrere deres system i vårt båtdesign på en god måte. Resultatet har blitt de første helelektriske hurtiggående båtene av denne typen som er laget og tatt i bruk i Norge, fortsetter han.