Lokaliteten Eikebæråne har i dag en kapasitet på 1560 tonn. Dette vil nå Eide Fjordbruk øke. Foto: Eide Fjordbruk AS
Lokaliteten Eikebæråne har i dag en kapasitet på 1560 tonn. Dette vil nå Eide Fjordbruk øke. Foto: Eide Fjordbruk AS

Eide Fjordbruk vil utvide lokalitet

Eide Fjordbruk har nylig søkt om utvidelse av lokaliteten Eikebærånæ. Selskapet mener det er en svært god lokalitet, og at det ikke skal være noe problem å øke produksjonen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Eide Fjordbruk AS og EWOS Innovation AS har nylig søkt om løyve til å utvide arealet og maksimalt tillat MTB for oppdrett av laks og ørret på lokaliteten Eikebærånæ i Lindås kommune.

Oppdrettsselskapet har søkt om å skifte ut det eksisterande stålanlegget med et nytt anlegg med 6 stk. plastringer i 90 x 90-meters rammer. Fôrflåten skal ligge på sørsida av anlegget. 

Samfunnskontakt Tor Johannes Hjertnes mener lokaliteteten deres Eikebæråne er en svært god lokalitet. Foto: Eide Fjordbruk.
Samfunnskontakt Tor Johannes Hjertnes mener lokaliteteten deres Eikebæråne er en svært god lokalitet. Foto: Eide Fjordbruk.

Vil øke til 3120 tonn MTB

Lokaliteten er i dag godkjent for en produksjon på 1560 tonn MTB, og selskapene søker nå om å øke denne til 3120 tonn. 

Samfunnskontakt Tor Johannes Hjertnes sier til Kyst.no at søknaden gjelder både ny anleggskonfigurasjon og utvidet MTB for lokaliteten Eikebærånæ i Osterfjorden.

- Årsaken til at vi søker opp Eikebærånæ er at vi har svært god erfaring med lokaliteten. Gode produksjonsresultat, lite sykdom og svært lavt lusenivå.

Vurdert som meget god

Hjertnes kan også fortelle at lokaliteten har fått vurderingen «Meget god» i de miljøundersøkingene som har vært gjennomført de siste årene.

Søknaden gjelder både ny anleggskonfigurasjon og utvidet MTB for lokaliteten Eikebærånæ i Osterfjorden. Det er planlagt å legge ut nytt ringanlegg som skal erstatte det stålanlegget som ligger på lokaliteten i dag.  

Eide Fjordbruk driver også lokaliteten Fyllingsnes som ligger øst for Eikebærånæ. Begge lokalitetene har i dag en MTB på 1560 tonn.

- Det er søkt om å øke opp til 3120, men slik at samlet MTB på disse to lokalitetane ikke skal overstige den totale MTB de har i dag. Det blir produsert regnbueørret på disse lokalitetene, poengterer han.

Korte ned produksjonstid

Ved å øke MTB`en på Eikebærånæ, håper selskapet å drive disse lokalitetane mer optimalt, og ha større fleksibilitet ved utsetting av større smolt og ha kortere produksjonstid i sjø. 

- Vi håper også at nytt ringanlegg skal være med å bidra til å optimalisere produksjonsforholdene for fisken, legger han til.

Søknaden er nå ute på høring og Eide Fjordbruk håper å få en avklaring så snart som mulig.