Paul Negård, fiskehelseleder i Eide Fjordbruk. Foto: EFB.

Vestlandsoppdretter enig med NSL om pålagt PD-vaksinering

Paul Negård i Eide Fjordbruk, mener det er fornuftig å bruke vaksinering strategisk, men det forutsetter at vaksinen har tilstrekkelig effekt og bidrar til å redusere det totale smittepresset.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ett av bekjempelesestiltakene NSL nylig forslo i sitt høringsinnspill til Mattilsynet for den nye PD-forskriften, er at oppdrettere i sør må pålegges PD-vaksinering, dette gjelder da all fisk, også ørret, påpeker Frode Reppe ovenfor kyst.no.

NSL skriver i høringsinnspillet at de er enige i målene som Mattilsynet har satt for kampen mot PD, som er å hindre spredning av sykdom nordover og sørover fra PD-sonen, samt begrense konsekvensene av sykdom i PD-sonen, og legge til rette for at flest mulig anlegg innenfor sonen er fri for sykdom.

Ingen endring for Eide 

Fiskehelseleder Paul Negård i Eide Fjordbruk sier til kyst.no, at i likhet med så godt som alle selskap sør for Hustadvika vaksinerer Eide Fjordbruk all laks mot PD.

- Det har vi gjort i mange år så dette vil ikke medføre noen endring eller økte kostnader sammenlignet med dagens strategi, forteller han. 

Negård mener det er fornuftig å bruke vaksinering strategisk, men det forutsetter at vaksinen har tilstrekkelig effekt og bidrar til å redusere det totale smittepresset. Han påpeker at alt om PD-bekjempelsen er grundig beskrevet i «Generalplanen mot PD» som ble utarbeidet i PD-Fri-prosjektet, som ble tatt initiativ til allerede tilbake i 2007.

- Vaksinering et ett av mange tiltak som foreslås der, påpeker han.

Produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health. Foto: MSD.

Negård har også tidligere uttalt til kyst.no at det har vært behov for en bedre PD-vaksine. Les saken her: Håper ny PD-vaksine kan redusere tap i sjø 

Vaksinerer laksen, men ikke ørreten

Produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health sier til kyst.no at det er svært få lakseoppdrettere sør for Hustadvika som ikke vaksinerer, og at nær all laks sør for Hustadvika er vaksinert.

- De som ikke vaksinerer fisken tar en sjanse på at det ikke skal bli sykdom, sier hun.

Hun påpeker derimot at det er mange ørretoppdrettere som ikke vaksinerer fisken sin i dette området.

- Dette kan skyldes at det i dag heller ikke finnes en godkjent PD-vaksine til ørret, sier hun Og legger til at ørreten ikke blir like syk som laksen, men kan fungere som smittespreder.