Eidsfjord Sjøfarm AS skal i samarbeid med blant andre Rolls Royce satse på ny og innovativ teknologi for lakseoppdrett i sjø. Foto: Eidsfjord Sjøfarm/Rolls Royce.

Eidsfjord Sjøfarm har plan for å kvitte seg med lusa

Eidfjord Sjøfarm har som mål å ikke avluse en eneste gang gjennom produksjonen, når de produserer laks gjennom utviklingskonseptet «Eidsfjord Giant». Se eksklusiv video av konseptet her. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

«Eidsfjord Giant» er en flåte med integrert lakseoppdrett, som skal være hele 270 meter langt og 45 meter bredt. Fisken skal produseres i seks tanker på rundt 11 500 kubikk, og flåten har et karvolum på 69 000 kubikk til sammen.

Rolf-Arne Reinholdtsen, produksjonsleder i Eidsfjord Sjøfarm sier de venter spent på svar på søknaden deres om 17 utviklingstillatelser til «Eidsfjord Giant». Foto: Eidsfjord Sjøfarm.

Med maks biomasse er det regnet ut at man skal skifte ut en og en halv gang vannmengden i timen.

- Vi skal ha to vanninntak med store rør, så fordeles vannet i ulike tanker. Karene er smittemessig uavhengig av hverandre, forteller Rolf-Arne Reinholdtsen, produksjonssjef i Eidsfjord Sjøfarm til Kyst.no.

- Det er også vanvittig mye vann og derfor er det viktig å finne en måte å behandle inntaksvannet på, for å unngå lakselus.

Og nettopp det har de funnet. For at det ikke skal komme lus inn i anlegget skal de ved inntaket nemlig ha Askvik Akva sitt elektriske lusefilter, som dreper lakselus i alle stadier.

- Det skal ikke komme en eneste lus inn i anlegget. Vi har videre beregnet at det Ikke er behøvelig å rense vannet med andre løsninger. Så lenge vi tar knekken på larvene, og ligger i områder som blir brakklagt tidligere ser vi ikke behov for annen rensing, sier produksjonssjefen.

Eidsfjord Sjøfarm AS:

  • Eidsfjord Sjøfarm AS er havbruksselskapet i Holmøy-konsernet, og er en av eiene til smoltselskapet Sisomar.  
  • Oppdretteren har 11 laksekonsesjoner fordelt på seks kommuner, lokalisert i Nordland og Troms, og har ni lokaliteter i drift. 
  • På årsbasis produserer selskapet om lag 15 000 tonn laks.
  • Det er totalt 32 fast ansatte, og administrasjonen sitter på Sortland i Nordland.

To utsett

Laksen er tenkt skal stå i flåten fra settefisk-fasen til den er mellom 2 til 2,5 kilo.

- Vi setter inn fisk i mai og har to størrelser på innsettet. Noe fisk på 75 gram. og noe 150 gram. Halvparten skal så i sjøen rett før jul og andre uti april. Ved utsett regner vi at vekten ligger litt over to kilo, men husk at dette er en produksjonsplan med mange om og men med seg, sier Reinholdtsen. 

En slik produksjon gjør at selskapet kan slakte ut over sein vår og tidlig sommer.

- Dette er i en periode vi mangler fisk. For oss er det veldig viktig å få det slik, for å holde en jevn aktivitet.

- Når vi setter ut laksen på denne tiden, er det også lavt lusepress i regionen, og det skal ikke bli behov for avlusning. Her i nord har vi også god tilvekst i denne perioden, poengteres det.

Tre måneder i sjø

I de åpne anleggene beregnes det tre til seks måneder i sjø, før slakt.

– Når den kommer om bord flåten vil det ikke være lus på fisken, da den vil komme rett fra smoltanlegget. Det vil heller ikke være lus på den om bord, og så tenker vi å sette den i sjøen i en periode av året med lite lus. Jeg er ganske trygg på at vi skal slippe å lusebehandle, sier han.

Teksten fortsetter under. 

«Eidsfjord Giant» er en flåte med integrert lakseoppdrett, som skal være hele 270 meter langt og 45 meter bredt. Foto: Eidsfjord Sjøfarm/Rolls Royce.

Når det gjelder lusestatus på deres anlegg i dag, påpeker han også at denne er god. Men fisken blir behandlet.

- Vi har gått fra en verden fra medikamenter til ikke medikamentelle metoder, og ligger på to til tre avlusninger på en generasjon. Det går fint, men det er vanskeligere å gjennomføre slike operasjoner når fisken står andre året i sjø, og begynner å bli å stor, reflekteres det.

Samarbeider med Rolls Royce

Flåten skal også være spekket med ny teknologi. Den er utviklet i nært samarbeid med blant andre Rolls-Royce, som har designet selve konstruksjonen.

- Selv om det konseptet høres enkelt ut er det veldig innviklet å skulle beregne tanker, stabilitet, ballast, få den til å ligge rett i havet også lignende. Rolls Royce har kunnskap om dette. De står også for fremdriftssystem med thrustere, fjernmonitorering av fremdriftssystem og videre teknisk utstyr, samt LNG -anlegg og rør, forteller han.

Produksjonen på flåten skal også være lukket og slammet skal tørkes, for å bli utnyttet som råvare i annen sammenheng.  For å få det til trengs også egen teknologi.

- Vi skreiv søknaden på konseptet for over ett år siden, og vi ser det skjer mye innen slam for tiden. Vi er ganske sikre på at dette er en verdifull råvare i fremtiden. Nå er systemet designet slik at slammet går direkte til konsentrering om bord med en løsning fra Sterner.

Opptil 40 kr per kilo produserte fisk

Konseptet skal utvikles for å kunne brukes på de fleste av dagens etablerte lokaliteter.  Selskapet har 17 lokaliteter i dag, og det er bare på to av dem at de ikke kan ha «giganten» liggende.

- To av lokalitetene våre er for værharde. Flåten er konstruert for en bølgehøyde opp til fire meter og disse lokalitetene har ekstreme forhold. Ellers kan den brukes på eksisterende lokaliteter.

Og selv om konseptet skal kunne tilpasses dagens lokaliteter, kan det bli dyrt i starten.

- Produksjonskost ble beregnet til cirka 35 kroner per kilo produsert fisk for hele syklusen i starten. Men vi har fått inn en del nye kostnader etterhvert så den blir nok noe høyere. Det er mange ukjente i regnestykket. Det blir nok en pris mellom 35-40 kroner, sier produksjonssjefen.

Avhengig av 17 tillatelser

Eidsfjord Sjøfarm med hovedkontor på Holmen i Sortland har søkt 17 utviklingstillatelser på konseptet.

På tross av at det trengs mange tillatelser for å realisere prosjektet skal «oppdrettsanlegget» skal bare legge beslag på halvparten av arealet dagens merder gjør, for tilsvarende volumproduksjon.

- Vi har ikke tatt stor stilling til å realisere konseptet på mindre tillatelser. Investeringene er så stor, at vi må se det under ett. Vi er avhengige av alle tillatelser, slår han fast.

Kan doble antall ansatte

Selskapet har i dag totalt 32 fast ansatte fordelt på lokaliteter i Nordland og Troms, og en årlig produksjon på om lag 15 000 tonn laks.

- Får vi i gang lekteren vil det være 21 personer tilknyttet denne, samt 30 på merdkanten. Det vil generere mye arbeidsplasser i Vesterålen, oppsummerer Reinholdtsen.

Eidsfjord Sjøfarm venter svar på søknaden i løpet av 2018. Eventuell bygging av farkosten beregnes vil opp mot to år.

(Linn Therese Skår Hosteland er for orden skyld ikke lenger journalist hos Kyst.no)

Se bildegalleri under. Alle foto: Eidsfjord Sjøfarm/Rolls Royce.