Storsmolt: Slakteklar fisk på kun åtte måneder

Eidsfjord Sjøfarm satt i vår ut storsmolt på hele 840 gram, denne sier de vokser som bare det, og er slakteklar om få uker??? 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Satsingen oppdrettsselskapet i Nordland har gjort innen stosmolt, er blitt gjort for å utnytte lokalitetene bedre, samt utnytte potensiale i forhold til MTB og holde nede tallet på antall lusebehandlinger.

Storsmolten som ble satt ut i mai på lokaliteten Reinsnesøya som ligg i Sortlandsundet i Sortland kommune, beregnet selskapet skulle ha en produksjonstid på 6-8 måneder, som tilsier at fisken skal være slakteklar i slutten av 2018. De satt ut 100 000 laks på 840 gram i en enkelt merd, hvor det fra før var stor smolt, men av mindre størrelse. Det var første gang Eidsfjord Sjøfarm satte ut såpass stor fisk vårfisk, og betegnet hendelsen som en historisk dag for dem. Les mer om dette her.

Daglig leder Roger Simonsen og produksjonsleder Rolf-Arne Reinholdtsen er begge enige om at storsmolt er veien videre og sier at storsmolten de satt ut i vår har vokst betydelig og er slakteklar ???? . Foto: Eidsfjord Sjøfarm.

Daglig leder Roger Simonsen og produksjonsleder Rolf-Arne Reinholdtsen sier til Kyst.no at de har klart +??? 

Oppdrettsselskapet har over flere år sammen med smoltprodusenten Sisomar hatt en bevisst strategi på å øke størrelsen på smolten, og korte ned produksjonstiden i sjø.

Les mer om Sisomar sine smolterfaringer, og hvordan produksjonen av storsmolten har gått til her. 

- forteller de to. 

Reinsnesøya lokaliteten hvor det ble satt ut storsmolt på 840 gram. Foto: Eidsfjord Sjøfarm.

Eidsfjord Sjøfarm AS:

  • Eidsfjord Sjøfarm AS er havbruksselskapet i Holmøy-konsernet, og er en av eiene til smoltselskapet Sisomar.  
  • Oppdretteren har 11 laksekonsesjoner fordelt på seks kommuner, lokalisert i Nordland og Troms, og har ni lokaliteter i drift. 
  • På årsbasis produserer selskapet om lag 15 000 tonn laks.
  • Det er totalt 32 fast ansatte, og administrasjonen sitter på Sortland i Nordland.