Fiskeridirektoratet om eksponert havbruk:

Fiskeridirektoratet

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Flere har pekt på at det eksisterende regelverket er mangelfullt og har gråsoner når det kommer til eksponert og offshore havbruk. Dette har i flere år vært tema for diskusjon, men regelverket er enda ikke på plass, selv om aktører som SalMar nå har startet opp eksponert havbruk med Ocean Farm 1, og Nordlaks med sin Havfarm. 

Aktørene som vil etablere en ny næring på eksponerte lokaliteter og offshore er de som spesielt etterspør et slikt regelverk, samt de som skal levere utstyr og utføre service på anleggene. Kyst.no vil i en serie saker ta for oss dette temaet.

Les også disse sakene om eksponert og offshore havbruk: