Norges Sjømatråd rapporterer om rekordmåned for laks sammenlignet med april i fjor. Foto: Harrieth Lundberg.
Norges Sjømatråd rapporterer om rekordmåned for laks sammenlignet med april i fjor. Foto: Harrieth Lundberg.

Rekord for laks og økning for ørret

I april i år ble det ekportert 89 800 tonn laks og ørret med en samlet verdi på 6,475 milliarder kroner.

Publisert

Norge eksporterte sjømat for 8,8 milliarder kroner i april. Det er en økning 892 millioner kroner eller elleve prosent sammenlignet med april i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat til en verdi av 34,5 milliarder kroner. Det er en økning på 2,8 milliarder eller ni prosent mot samme periode i fjor.

- Det er sterk vekst i den globale etterspørselen etter norsk laks. Dette gjelder særlig i EU-markedet, i Asia-regionen og USA, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.

Det er hittil i år eksportert laks for en verdi av  22,9 milliarder kroner. Foto: Harrieth Lundberg
Det er hittil i år eksportert laks for en verdi av 22,9 milliarder kroner. Foto: Harrieth Lundberg

Rekordmåned for laksen

Det ble eksportert 86 000 tonn laks til en verdi av 6,2 milliarder kroner i april. Det er en økning i volum på 17 prosent mens verdien økte med 995 millioner kroner eller 19 prosent sammenlignet med april i fjor.

Hittil i år er det eksportert 333 000 tonn laks til en verdi av 22,9 milliarder kroner. Det er en økning i volum på fem prosent mens verdien har økt med to milliarder kroner eller ti prosent. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i april var 68,46 kroner pr. kilo mot 68,45 kroner pr. kilo i april i fjor. Polen, Danmark og Frankrike var største mottakere av laks fra Norge i april.

- Polen er det viktigste eksportmarkedet for norsk laks i april. Det er også markedet med størst vekst. Økt innenlands konsum og økt videreforedling av norsk laks, spesielt til fryste fileter og røykt laks for eksport, er årsaken til den sterke økningen til Polen, og Tyskland er det viktigste markedet for videreforedlede produkter fra Polen, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.

Sterk økning for ørret

I april ble det eksportert 3 800 tonn ørret til en verdi av 275 millioner kroner. Volumet økte med fire prosent mens verdien økte med 33 millioner kroner eller 14 prosent sammenlignet med april i fjor. Hittil i år er det eksportert 14 800 tonn ørret til en verdi av en milliard kroner. Det er en økning i volum på ni prosent, mens verdien økte med 165 millioner kroner eller 19 prosent. USA, Hviterussland og Polen var våre største marked for ørret i april.

- Akkurat som sist måned øker eksporten av filetprodukter fra ørret. Eksport av fersk ørretfilet økte med 47 prosent i volum. Samtidig er det en kraftig vekst på røykt ørret, som har steget med 145 prosent i volum, sammenlignet med samme periode i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.