Stein Arne Pallesen (f.v.) og Aslak Tjølsen representerer Fishency Innovation og Bjørn Sirnes representerer WaterLinked, to av de fem selskapene som Trine Danielsen og Stiim Aqua Cluster vil åpne dører for på eksportturen til Færøyene.

Stiim Aqua Cluster tar norsk havbruksteknologi til Færøyene

26.-28. september tar Stiim Aqua Cluster med seg norsk oppdrettsteknologi til Færøyene for å møte oppdrettere og presentere norske leverandørbedrifter som har mål om økt eksport.

Publisert

Stiim Aqua Cluster startet i fjor eksportsatsingen «Eksport i kikkerten», og nå videreføres programmet med en målrettet tur til Færøyene for fem av bedriftene i klyngen som ønsker å satse internasjonalt. Turen ledes av Trine Danielsen fra Stiim Aqua Cluster og prosjektleder Trond Severinsen som var kursansvarlig for programmet med seks samlinger på Havets Hus i 2021. Turen til Færøyene er den første i det som skal bli en rekke eksportrettede ekskursjoner med tanke på å fremme norsk havbruksteknologi internasjonalt.

Turen er en videreføring av prosjektet «Eksport i kikkerten», et eksportrettet program med fem samlinger som ble arrangert for havbruksklyngens medlemsbedrifter høsten 2021. Programmet ble ledet av Trond Severinsen, som har mer enn 38 års erfaring innen internasjonalisering og eksport av akvateknologi, inkludert 25 år i AKVA group.

- Vi vil løfte norsk eksport av havbruksteknologi, og første trinn i videreføringen av Stiim Aqua Clusters eksportprogram er turen til Færøyene, sier klyngeleder Trine Danielsen.

Bedre kjennskap til Færøyene

Med seg har hun og prosjektleder Trond Severinsen representanter fra 5 dedikerte selskap i Stiim som har ambisjoner om internasjonal vekst: Fishency Innovation, Nordic Clean Pumps, Water Linked, Ovum og BluePlanet Academy. På programmet står både tilrettelagte business to business-møter, sosialt samvær og besøk for å bli bedre kjent med havbruksnæringen på Færøyene.

- Målet er at bedriftene og klyngen etablerer relasjoner til oppdretterne på Færøyene i løpet av disse dagene. Denne turen vil gi oss nyttige erfaringer for videreføring av Stiims eksportprogram, sier Trine Danielsen. Fram til neste vår går turen for Stiim Aqua Clusters eksportprogram videre til Skottland, Canada og Australasia.

Les mer om eksportprogrammet "eksport i kikkerten" her.