Illustrasjonsfoto: Svein Reppe/NSL.

Store volum og prisendringer har vært utfordrende

Seaborn omsatte laks og ørret for 3,2 milliarder i 2015, men det var ikke knirkefritt for eksportøren. - Utfordringer i oppdrett gir også utfordringer for oss. Store prissvingninger, opp til 5-9 kr på en uke er mye og ga oss utfordringer vi ikke opplevde i 2014, sier Frank Yri til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Viseadministrerende direktør Frank Yri sier til kyst.no at 2015 har vært en milepæl for Seaborn med både salgs- og omsetningsrekord.

- Seaborn omsatte laks og ørret for cirka 3,2 milliarder NOK i 2015. 2015 har derfor vært ett fantastisk og begivenhetsrikt år for oss, sier Yri.

Fjoråret var også utfordrende for selskapet med tanke på store volum og prisendringer i perioder.

- Utfordringer i oppdrett gir også utfordringer for oss. Store prissvingninger, opp til 5-9 kr på en uke er mye og gir oss utfordringer vi ikke opplevde i 2014. Det positive er at vi øker markedsandeler, kjøper mer fisk hos oppdrettere i Norge og styrker vår posisjon til å være ett foretrukket og solid salgsselskap for oppdrettere, som selger fisken sin igjennom Seaborn, sier Yri til kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett.

Viseadministrerende direktør Frank Yri. Foto: Seaborn

Den globale etterspørselen etter laks og ørret mener han er voksende og de ser store muligheter i mange markeder i 2016 og i årene fremover.

Les også: Et fantastisk år for Seaborn som selger for 3 milliarder

- Noe vi ser frem til å jobber målrettet mot, sier eksportdirektøren.

- Utfordringene vil løses

Han peker på større utfordringer på oppdrettersiden i 2015, som har hindret vekst og forutsigbarhet i næringen.

- Det positive er at det jobbes hardt og godt med å løse de utfordringene vi har og jeg er overbevist om at mange av de opplevde problemene i næringen snart vil være løst.Utfordringer for oss i 2016 vil være å vokse sammen med markedene og etterspørselen. For 2016 vil nok det være få nok laks og ørret til våre kunder og samtidig være med på den globale veksten, sier han.

Selskapet opplever at etterspørselen øker etter laks og ørret.

- Vi i Seaborn og ikke minst Norge som «fiskenasjon» nr 1 må opprettholde vår annerkjennelse, suverenitet og leverandør, og ikke slippe andre nasjoner for langt fremfor oss. Sammen med næringen mener jeg det må jobbes videre med omdømmet for norsk laks og ørret.

- Slik at folk flest vet hva næringen står for og at næringen blir tatt seriøst i Norge så vel som i utlandet. Dette vil være utfordrene, men samtidig viktig i 2016 og i årene som kommer, legger han til.

Ser for seg vekst i 2016

Salget så langt i 2016 sier Yri har vært fantastisk.

- Med priser på 50-60 kr i januar sier jo også hvor god etterspørselen og salget har vært. Vi ser for oss fortsatt vekst og at 2016 blir ett år som bidrar positivt til å nå målsetningen om å selge 100.000 tonn med laks og ørret igjennom Seaborn innen 2020.

Han ser fortsatt vekstmuligheter i Europa, Asia og USA i 2016 og årene som kommer.

Foto: Seaborn

- Hvordan opplever du markedet for tiden iforhold til i desember? 

- Desember er jo normalt den beste salgsmåneden i året og januar kanskje den måneden i året hvor det er litt roligere. Men, i år har januar vært en god måned selv om vi alle opplevde ett stort prisfall i uke 3. Slik sett har jo januar vært mer utfordrende enn desember. De høye prisene i januar gjør jo også sitt til at en del kunder har vært tilbakeholdene på kjøp. Etterspørselen er uansett god med slike priser og den vil ta seg opp nå i februar og mars pga en tidlig påske i år, sier han.

Nok fisk? 

Selskapet ser for seg en god etterspørsel fremover og for hele 2016.

- Spørsmålet igjen, er om vi har nok fisk til å møte den økende etterspørselen. Seaborn har ambisjoner om fortsatt vekst og gleder seg over at flere og flere oppdrettere velger å selge fisken igjennom Seaborn. Seaborn selger laks og ørret i over 55 land i hele verden og vi gleder oss over å jobbe tettere og sammen med oppdretterne i de ulike markedene og opp mot ulike kunder av Seaborn. For oss vil ett godt samarbeid med oppdretterne være vel så viktig som godt samarbeid med kundene våre, sier visedirektøren.

Han påpeker at 2016 vil være utfordrende med tanke på redusert slaktevolum i Q1-2 . Han tror at redusert slaktevolum gjør også at prisene og eksportvolumet vil variere mer enn normalt i perioder.

- Dette er jo samtidig det som gjør det så fascinerende å jobbe med laks og ørret i Norge og er jo utfordringer vi er vant med å takle å jobbe med. Ser ikke noe problem med nedgang i eksportpris og laksepriser på kortsikt. I skrivende stund så får oppdretterne våre 52-54 kr for 3-6 kg som er en fantastisk god pris og som vi bare må glede oss over sammen med oppdretterne våre, sier Yri til kyst.no.

  • Seaborn er et salgsselskap for fisk grunnlagt og eid av en rekke oppdrettsselskaper i Norge, lokalisert langs Norges kyst fra Hordaland til Troms.
  • Seaborn er en betydelig distributør av norsk laks og fjordørret.
  • Selskapet har 30 ansatte stasjonert i blant annet Bergen og Sverige.