Fiskeriminister Per Sandberg signerte idag under en avtale med Shuping Zhi, ministeren for Kinas veterinærmyndigheter, gjeldende import og eksport av matvarer. Foto: Halvard Wensel/NFD.

Norge og Kina undertegnet avtale om import og eksport av matvarer

Fiskeriminister Per Sandberg hadde i dag politiske samtaler med ministeren for Kinas veterinærmyndigheter, Shuping Zhi. De to statsrådene signerte også en avtale om import og eksport av matvarer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Undertegnelse av avtalen mellom Kina og Norge. Foto: Halvard Wensel/NFD. 

- Kina er Norges viktigste handelspartner i Asia og det er et stort potensial for eksport av norsk sjømat til Kina. Det er derfor veldig positivt at Zhi besøker Norge, og at kontakten mellom mattrygghetsmyndighetene nå gjenopptas, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

- Avtalen vi undertegnet i dag vil styrke det bilaterale samarbeidet innenfor import og eksport av matvarer, og er derfor viktig for norsk sjømatnæring, legger han til.

Gjenopptar frihandel forhandlinger etter sommeren

Kina og Norge ble også nylig enige om å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale senest etter sommeren.

Kina er verdens største produsent og verdens største marked for sjømat. Landet importerer store mengder sjømat til hjemlig konsum og til prosessindustrien. I 2010 ble det eksportert 152 500 tonn sjømat til en verdi av 2,35 milliarder kroner fra Norge til Kina. I 2016 ble det totalt eksportert 143 000 tonn sjømat til en verdi av 2,75 milliarder kroner.

Under oppholdet i Bergen fredag fikk den kinesiske ministeren en presentasjon fra Mattilsynet om forvaltning og tilsyn med norsk sjømatproduksjon.