Foto: Norges sjømatråd

Sjømateksporten falt for første gang på 18 måneder

For første gang siden september 2018 opplever Norge et fall i eksporten av sjømat. I april ble det eksportert 183 000 tonn norsk sjømat til en verdi av 8,2 milliarder kroner. Det er en nedgang på 666 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med april i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

-  Et betydelig etterspørselsfall for laks og hvitfisk i april som følge av koronakrisen er hovedårsaken til verdifallet. Dette kan forklares med bortfallet av restaurantsegmentet og økte flyfraktkostnader for ferske produkter til oversjøiske markeder, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Hittil i år er det eksportert norsk sjømat til en verdi av 36,7 milliarder kroner. Det er en økning i verdi med 2,2 milliarder, eller 6 prosent, mot samme periode i fjor.- Dette året er delt i to for sjømateksporten også, før og etter koronakrisen. 2020 startet bra med en sterk verdiøkning på grunn av økt etterspørsel etter norske sjømatprodukter. Den positive trenden fikk en bråstopp på grunn av tiltakene for å redusere spredningen av koronaviruset, og derfor ser vi fall i eksporten for første gang på 18 måneder, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Stor usikkerhet

Til tross for en sterk svekkelse av den norske kronen, falt eksportverdien for norsk sjømat med 8 prosent i april.

- Lokale tiltak for å redusere spredningen av viruset fører til endringer i varestrømmen. Spesielt gjelder dette for fersk fisk. Eksempelvis ser vi vekst i et marked som Spania, mens det er en nedgang i Italia. Vi opplever også at koronakrisen har ført til permitteringer og økt arbeidsledighet globalt. Det er betydelig usikkerhet rundt hvordan svekket kjøpekraft vil slå ut på etterspørselen av norsk sjømat på sikt. Vi ser allerede et fall i etterspørselen etter klippfisk, blant annet i Brasil, sier Gangsø. 

Verdifall for laks

Det ble eksportert 83 100 tonn laks til en verdi av 5,4 milliarder kroner i april. Det er en reduksjon i volum på 3 prosent, mens verdien falt med 813 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med april i fjor.

- Redusert pris som følge av lavere etterspørsel og økte flyfraktkostnader har ført til fall i eksportverdien i april, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert 334 600 tonn laks til en verdi av 23,7 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 1 prosent, mens verdien har økt med 862 millioner kroner, eller 4 prosent. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i april var 57,71 kroner per kilo, mot 68,45 kroner per kilo i april i fjor. Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i april. 

Forskjeller i markeder

Det er stor endring i varestrømmen til enkeltmarkeder. Noen markeder har i større grad enn andre vært i stand til å kompensere redusert restaurantkonsum med økt konsum hjemme. I markeder som Kina, Hong Kong, Taiwan og Sør-Korea øker konsumet av norsk laks, mens det går tilbake i turistavhengige markeder som Thailand og Singapore.

- I Europa øker tilførselen av laks til markeder som i stor grad videreforedler norsk laks, som for eksempel Polen og Litauen. Eksporten øker også til konsummarkeder som Spania og Tyskland, mens den faller til Italia og Frankrike. Dette skjer mye på grunn av lokale tiltak som gjør normal omsetning av fersk fisk utfordrende. Redusert bevegelsesfrihet hindrer forbrukerne i å handle som normalt, og dermed flyttes salget av fersk laks over mot produkter med lengre holdbarhet. Resultatet er at vi ikke får kompensert for bortfallet av restaurantsektoren, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Vekst i Spania

Spania er ett av markedene som har vokst mest både i verdi og mengde hittil i år. Eksporttallene for april viser at denne veksten fortsetter. Det er spesielt, siden Spania har vært hardt rammet av koronakrisen.

- Mye skyldes norsk sjømats sterke posisjon i Spania, spesielt når det gjelder laks. Norsk laks har på få år blitt spanjolenes favorittfisk nummer én, både på restaurant og hjemme, til hverdag og til fest. I kjølvannet av koronakrisen har spanjolenes laksekonsum forflyttet seg fra restaurantmarkedet til middagsbordet hjemme, sier Norges sjømatråds fiskeriutsending til Spania, Bjørn-Erik Stabell.

I motsetning til andre land har ferskvarediskene i Spania vært åpne under koronakrisen.

- I markedskampanjer har vi de siste ukene vist spanjolene hvordan de kan lage sunn og god norsk sjømat hjemme. I en undersøkelse sier 40 prosent av spanjolene at sunn mat har blitt viktigere for dem under unntakstilstanden, og det ser ut til å ha økt etterspørselen etter norsk sjømat, sier Norges sjømatråds fiskeriutsending til Spania, Bjørn-Erik Stabell.

Verdifall for ørret

I april ble det eksportert 4 200 tonn ørret til en verdi av 234 millioner kroner. Volumet økte med 13 prosent, mens verdien falt med 36 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med april i fjor. Hittil i år er det eksportert 19 800 tonn ørret til en verdi av 1,2 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 35 prosent, mens verdien økte med 162 millioner kroner, eller 16 prosent. USA, Japan og Ukraina var våre største marked for ørret i april.