Verdien på eksport av laks økte med 1,7 milliarder kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med november i fjor. Det er en vekst i volum på 3 prosent.

Kraftig verdivekst for laks

Norge eksporterte sjømat for 16,7 milliarder kroner i november. Det er en økning på 2,4 milliarder kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

- Allerede 13. november passerte sjømateksporten verdien for rekordåret 2022, på 151,4 milliarder kroner. I år kommer verdien til å ende på over 170 milliarder kroner, noe vi i stor grad kan takke den svake norske kronen for, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 158,2 milliarder kroner. Det er en verdiøkning på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Euroen har styrket seg 14 prosent

- Eksportverdien hittil i år er omtrent 20 milliarder kroner høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Nesten to tredjedeler av denne verdiveksten kan tilskrives en svakere norsk krone. Euroen, som er vår viktigste handelsvaluta, har blant annet styrket seg 14 prosent mot den norske kronen det siste året, forklarer Chramer.

Etterspørselsvekst etter laks

Målt i verdi var november den nest beste enkeltmåned for norsk sjømateksport. Kun verdien fra oktober har vært høyere.

- November ble en spesielt god måned for laks. Økte volum og høyere priser sammenlignet med samme periode i fjor vitner om at det er en etterspørselsvekst i markedet, sier Christian Chramer.

Også i forrige måned var det valutaeffekten som var den viktigste bidragsyteren til verdiøkningen, både for laks og all annen sjømat.

Christian Chramer.

Fakta om sjømateksporten i november

 • De største markedene for norsk sjømateksport i november var Polen, Danmark og USA
 • Polen hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 561 millioner kroner, eller 36 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 31 629 tonn, noe som er 3 prosent høyere enn samme måned i fjor
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 118 land i november. Dette er tre færre enn samme måned i fjor
 • I november eksporterte Norge totalt 274 200 tonn sjømat

Kraftig verdivekst for laks

 • Norge eksporterte 128 324 tonn laks til en verdi av 11,7 milliarder kroner i november
 • Verdien økte med 1,7 milliarder kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med november i fjor
 • Det er en vekst i volum på 3 prosent
 • Polen, Frankrike og Nederland var de største markedene for laks i november

Polen hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 568 millioner kroner, eller 43 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Polen endte på 22 887 tonn, noe som er 20 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Tre årsaker til økningen

Den sterke verdiøkningen kan deles inn i tre deler:

 • Volumeffekt
 • Valutaeffekt
 • Priseffekt ute i markedene

- Prisøkning samtidig med volumvekst viser at det fortsatt er en vekst i etterspørselen etter laks, sammenlignet med samme periode i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Volumvekst for røkt laks

Nå nærmer det seg høysesong for salget av røkt laks i Europa, og det er det store foredlingsmarkedet Polen som leder an i verdiveksten for laks.

- Etter pandemien så vi et fall i hjemmekonsumet av røkt laks i Europa. Nå ser vi igjen en volumvekst for røkt laks i flere av de store landene i Europa, sier Aandahl.

God måned for ørret

 • Norge eksporterte 6 397 tonn ørret til en verdi av 561 millioner kroner i november
 • Verdien økte med 114 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med november i fjor
 • Det er en vekst i volum på 31 prosent
 • Ukraina, USA og Litauen var de største markedene for ørret i november

Ukraina hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 54 millioner kroner, eller 171 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Ukraina endte på 1 174 tonn, noe som er 148 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Ukraina er største marked

- Det er første gang siden krigen startet at Ukraina er vårt største marked for ørret, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Laks er også populært, og sammen med ørret er Ukraina Norges 15. største laksefiskmarked i november, med en total eksportverdi på 209 millioner kroner. Dette er en økning på 44 prosent sammenlignet med november i fjor.

Nedgang for fersk torsk

 • Norge eksporterte 2 420 tonn fersk torsk til en verdi av 141 millioner kroner i november
 • Verdien falt med 36 millioner kroner, eller 20 prosent, sammenlignet med november i fjor
 • Volumet falt med 18 prosent
 • Danmark, Spania og Nederland var de største markedene for fersk torsk i november

Den store nedgangen i eksportverdien av fersk torsk skyldes delvis at det kun ble eksportert 156 tonn fersk filet i november i år, noe som er en nedgang på 188 tonn, eller 55 prosent, sammenlignet med november i fjor.

Vekst for oppdrettstorsk

- Oppdrettstorsken fortsetter å øke i volum. Med en eksport på 960 tonn i november økte volumet hele 93 prosent sammenlignet med i fjor. Med en eksportverdi på 56 millioner kroner, var 39 prosent av eksportverdien av fersk torsk i november oppdrettstorsk, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Av villfanget fersk hel torsk ble det eksportert 1 300 tonn til en verdi av 66 millioner kroner, noe som er en nedgang på 38 prosent i volum og 39 prosent i verdi.

- Nedgangen i eksportvolum for fersk torsk er i stor grad en konsekvens av at landingene i november har vært langt lavere enn i fjor, understreker Brækkan.

Spania største marked

Spania var som vanlig det største destinasjonslandet for oppdrettstorsken, med 350 tonn, og 37 prosent av totalt eksportvolum av oppdrettstorsk i november.

For villfanget torsk var transittlandet Danmark det største destinasjonslandet, med 76 prosent av totalt eksportvolum i november.