Rekordhøy laksepris etter økt etterspørsel og lavere volum. Bildet viser laksedisk i Italia. Foto: Norges sjømatråd
Rekordhøy laksepris etter økt etterspørsel og lavere volum. Bildet viser laksedisk i Italia. Foto: Norges sjømatråd

Prisøkning gir eksportrekord for norsk sjømat i april

Norge eksporterte sjømat for 11,3 milliarder kroner i april. Det er en økning på 2,8 milliarder kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med april i fjor.

Publisert

I årets første fire måneder eksporterte Norge sjømat for 45,4 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 25 prosent, eller 9,1 milliarder kroner, målt mot første tertial i fjor.

- Høyere priser på viktige arter som laks, torsk, ørret og hyse er de største bidragsyterne til verdiveksten denne måneden, sier Børge Grønbech, konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd i en pressemelding.

- Det er flere årsaker til de høye prisene, forklarer Grønbech, og lister opp:

  • Matvarepriser øker kraftig globalt, dette bidrar til å løfte prisene også for norsk sjømat.
  • Det er lavere tilførsel av viktige fiskeslag, både fra Norge og andre land.
  • Gjenåpning av hotell og restauranter gir økt etterspørsel fra godt betalende kjøpere.
  • Under pandemien var det flere som lærte seg å tilberede mer sjømat hjemme. Denne trenden fortsetter for flere arter, også nå etter gjenåpning av samfunnet i viktige markeder.

- Det er fortsatt krevende å drive global varehandel. Dyrere innsatsfaktorer, energi- og drivstoffpriser som øker og mer krevende logistikk er noen av faktorene som bidrar til dette. Videre blir det utfordrende å bygge markeder ved så fluktuerende priser, selv om norsk sjømat står støtt, avslutter Grønbech.

Eksporten av norsk sjømat totalt hittil i år, fordelt på fiskeri og havbruk. Kilde: Norges sjømatråd.
Eksporten av norsk sjømat totalt hittil i år, fordelt på fiskeri og havbruk. Kilde: Norges sjømatråd.

Rekordhøy laksepris etter økt etterspørsel og lavere volum

Det ble eksportert 82 500 tonn laks til en verdi av 8,1 milliarder kroner i april.

Verdien økte med 2,4 milliarder kroner, eller 43 prosent, sammenlignet med april i fjor. Volumet falt med 3 prosent.

Verdi av norsk lakseeksport per måned. Kilde: Norges sjømatråd.
Verdi av norsk lakseeksport per måned. Kilde: Norges sjømatråd.

Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for norsk laks i april.

- Det ble en rekordstor eksportmåned for laks, som følge av en høy laksepris. Det har aldri vært målt en høyere gjennomsnittlig laksepris i en enkeltmåned. Det er et lavere produksjonsvolum globalt i kombinasjon med en etterspørselsvekst som driver prisen oppover, sier Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Sjømatrådet.

Nedgangen til bearbeidingslandet Polen fortsetter også i april, mens vi ser økte volum til viktige markeder som Frankrike, Italia, USA og Storbritannia. Høye fraktkostnader til Asia er fortsatt en utfordring, og dette gir utslag i lavere eksportvolum til Sør-Korea og Japan.

- I både Tyskland, Spania, Frankrike og Italia er det litt færre husholdninger som spiser laks hjemme enn i fjor. Sammenlignet med før pandemien øker imidlertid hjemmekonsumet i alle landene. Dette viser at mange nyrekrutterte laksespiser fortsetter å tilberede og spise laks hjemme, selv når restaurantmarkedet nå kommer tilbake, forklarer Aandahl.

Høy pris på ørret

Det ble eksportert 3 400 tonn ørret til en verdi av 317 millioner kroner i april.

Verdien økte med 74 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med april i fjor. Volumet falt med 9 prosent.

Thailand, USA og Japan var de største markedene for norsk ørret i april.

- Ørretprisen følger etter lakseprisen i det store bildet. Til tross for den negative utviklingen i ørreteksporten til viktige ørretmarkeder som Hviterussland og Ukraina, var gjennomsnittsprisen for fersk hel ørret på 94,50 kroner i april. Det var kun 3 prosent lavere enn snittprisen for fersk hel laks, sier Aandahl.