Naturressurs- og miljøminister Sergej Donskoj og Næringsminister Monica Mæland møttes idag. Foto: Regjeringen.

Gjenopptar politisk dialog om norsk-russisk handel og økonomisk samarbeid

Næringsminister Monica Mæland møtte i går den russiske ministeren Sergej Donskoj. Dette er første gangen Norge og Russland har bilaterale møter på statsrådsnivå siden 2014, melder Nærings og Fiskeridepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Jeg hadde et konstruktivt og godt møte med minister Donskoj. Vi er positiv til å gjenoppta den politiske dialogen om handel og økonomisk samarbeid med Russland, slik flere EU-land allerede har gjort, sier Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet melder i en pressemelding at naturressurs- og miljøminister Sergej Donskoj er Mælands motpart i norsk-russisk regjeringskommisjon for økonomisk samarbeid. Kommisjonen er en av våre viktigste arenaer for myndighetskontakt med Russland.

Ønsker bedre naboforhold

Forrige møte i kommisjonen fant sted i juni 2013, i Oslo. Et planlagt møte i mai 2014 ble avlyst. Donskoj har nå invitert Mæland til et nytt møte i Moskva våren 2017.

- Vi ønsker et godt naboforhold til Russland, ikke minst i nord, hvor vi har felles grense og felles interesser. Dagens møte er viktig i denne sammenhengen, sier Mæland.

Norge har sluttet seg til EUs restriktive tiltak som ble innført i august 2014. De ble innført som en reaksjon på Russlands folkerettsbrudd i Ukraina.

Norge har videreført det bilaterale og regionale samarbeidet med Russland på alle områder som ikke er omfattet av de restriktive tiltakene.

Minister Donskoj ble invitert til Norge av olje- og energiminister Tord Lien. De har hatt samtaler om petroleumsvirksomhet i nordområdene og om samarbeidet på energisiden.  Donskoj har også hatt møte med klima- og miljøminister Vidar Helgesen om det bilaterale miljøsamarbeidet.

Fakta:

  • Handelen med Russland er begrenset og utgjorde 12,9 milliarder kroner i 2015. Det var en nedgang på 15 prosent fra året før.
  • Handelen har økt gradvis de siste ti årene, men er nå tilbake på samme nivå som for ti år siden.
  • Det er eksport fra Norge som går ned. Importen fra Russland holder seg stabil.
  • Tradisjonelt har sjømat utgjort ca. 75 prosent av all eksport fra Norge til Russland. Norge ble derfor svært hardt rammet av at Russland i august 2014 innførte forbud på import av matvarer fra EU og en rekke andre land, herunder Norge.
  • Norsk sjømatindustri omstilte seg raskt, og fant nye markeder etter at Russland falt bort.