Laks befester sin sterke posisjon og sto for 70 prosent av den totale verdien av sjømat i januar. Foto: Norges sjømatråd
Laks befester sin sterke posisjon og sto for 70 prosent av den totale verdien av sjømat i januar. Foto: Norges sjømatråd

Rekordstart for sjømateksporten i 2022 - også oppdrettstorsken synes i statistikken

Norge eksporterte sjømat for 10,3 milliarder kroner i januar. Det er en økning på 2,1 milliarder kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med januar i fjor. Laks står for det meste, men for første gang på mange år begynner det også oppdrettstorsk å rapporteres fra markedene.

Publisert

- Årets januar ga tidenes høyeste eksportverdi, og dermed fortsetter den sterke trenden fra 2021. Til tross for utfordringer med koronapandemien, økte prisene for mange av våre produkter. Det var også januar-rekord i verdi og volum for laks, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen i en pressemelding.

I januar falt det totale volumet av eksportert sjømat med 17 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Oppdrettstorsk til Spania

- Over 300 tonn fersk hel torsk gikk til Spania i januar, noe som er det høyeste volumet i en januarmåned siden 2014, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Mesteparten av volumet til Spania, over 200 tonn, var oppdrettstorsk. Totalt 557 tonn fersk hel oppdrettstorsk ble eksportert i januar, med størst volum til Spania, Danmark og Polen.

Laksevekst i øst og vest

Det er likevel laksen som var motoren i sjømateksporten i januar.

- Laks befester sin sterke posisjon og sto for 70 prosent av den totale verdien. I oversjøiske markeder som Nord-Amerika og Asia har restaurantåpninger og bedret logistikk gitt en vekst i eksporten, spesielt for hel fersk laks, sier Renate Larsen.

Rekordmåned for laks

  • Det ble eksportert 96 500 tonn laks til en verdi av 7,2 milliarder kroner i januar.
  • Volumet økte med 2 prosent.
  • Verdien økte med 2,1 milliarder kroner, eller 41 prosent, sammenlignet med januar i fjor.
  • Frankrike, Polen og USA var de største markedene for norsk laks i januar.

Andelen av lakseeksporten til EU falt fra 67 prosent i januar i fjor til 60 prosent i år.

- Generelt ser vi en dreining mot oversjøiske markeder for laks. Markeder som Polen og Litauen, som videreforedler storparten av laksen til røkte produkter, reduserer importen. Dette har sammenheng med den sterke prisøkningen, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Frankrike på topp

Frankrike er igjen det største eksportmarkedet for norsk laks, etter å ha vært på andreplass helt siden desember 2017. Frankrike var også største vekstmarked for laks i januar, med en økning i eksportverdi på 262 millioner kroner.

- Til tross for at restaurantene åpnet i fjor sommer, konsumeres laksen både ute og hjemme. Rundt jul er salget ofte høyt, men i år var også januar en svært sterk måned. Norsk laks har styrket sin posisjon i Frankrike, og franske forbrukere ønsker å spise sunt, godt og bærekraftig, noe den norske laksen svarer godt på, sier Norges sjømatråds utsending til Frankrike, Trine Horne.

Bedre logistikk til USA

I januar var USA det neste største vekstmarkedet for laks, med en økning på 192 millioner kroner, eller 49 prosent, til 583 millioner kroner. Spesielt sterk var eksportøkningen for fersk hel laks.

- Vi hadde forventet at januar skulle bli en god måned, men dette er jo fantastiske tall. Den fine økningen i eksport av hel fersk laks skyldes først og fremst at flere restauranter og spisesteder har åpnet igjen, samtidig som flytransporten har blitt mye mer tilgjengelig, sier Norges sjømatråds utsending til USA, Anne-Kristine Øen.

Lager mer laks hjemme

Når det gjelder fersk filet, økte volumet fra 4 000 tonn i fjor til 5 000 tonn i år. Frossen filet endte på om lag 1 300 tonn, det samme som i januar i fjor.

- Fersk og frossen filet brukes først og fremst i husholdningene, og mengden som går med er betydelig større enn den var før koronapandemien inntraff. Det er et resultat av at forbrukerne har blitt flinkere til å tilberede laks hjemme når de har vært henvist til det, sier Anne-Kristine Øen.

Stor økning for ørret

  • Det ble eksportert 4 400 tonn ørret til en verdi av 338 millioner kroner i januar.
  • Volumet økte med 16 prosent.
  • Verdien økte med 123 millioner kroner, eller 57 prosent, sammenlignet med januar i fjor.
  • USA, Thailand og Japan var de største markedene for norsk ørret i januar.

I likhet med laks økte også ørreten sine markedsandeler utenfor Europa.

- Thailand var største vekstmarked i januar med en økning på 157 prosent, til 44 millioner kroner. Dette må ses i sammenheng med økt salg innen tradisjonell dagligvarehandel, restauranter og ulike nettbaserte plattformer, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.