Årest start ble den beste januarmåneden noensinne for sjømateksporten.

Rekordstart for sjømateksporten i 2023

Norge eksporterte sjømat for 12,7 milliarder kroner i januar. Det var den beste januarmåneden noensinne. Dette er en økning på 2,4 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

- Prisvekst er den viktigste årsaken til at januar ble nok en rekordmåned for sjømateksporten. Eksportprisene for laks, torsk, ørret, sei og sild var betydelig høyere enn i januar 2022, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

- Til tross for urolige tider og endrede varestrømmer, har sjømateksporten nådd nye høyder. Inflasjonen er fortsatt høy i store deler av verden, og spesielt konsumentene i Europa har betydelige utfordringer med lavere kjøpekraft og negative forventninger til egen økonomi framover, sier Chramer.

I januar var det en nedgang i eksportvolumet av fersk hel laks til Europa, mens Kina og USA skiller seg ut med betydelig vekst.

- Kun 66 prosent av Norges totale eksport av laks målt i verdi gikk til Europa i januar. Dette er den laveste andelen laks som har gått til Europa i en enkeltmåned siden april 1989, sier Chramer.

- Sjømateksporten for januar følger den sterke trenden vi har sett de siste 17 månedene, med månedlig sjømateksport på over 10 milliarder kroner. Til tross for lavere eksportvolum av laks, torsk, ørret og hyse, bidro økte eksportvolum av sei og sild til økningen i eksportverdien. En svakere norsk krone har også bidratt til rekorden, sier Chramer.

Januar var den 17. måneden på rad med sjømateksport over 10 milliarder kroner. I august 2021 var sjømateksporten 9,6 milliarder kroner.
 • De største markedene for norsk sjømateksport i januar var USA, Danmark og Polen
 • Det ble i januar eksportert sjømat til totalt 116 land
 • Økt eksportvolum av sei, som har større kvoter i år, bidro også til veksten i eksportverdien i januar
 • Januar var den 6. måned på rad med eksport på over 12 milliarder kroner
 • Blant enkeltarter hadde vi eksportrekord for både sei og brosme i januar, på henholdsvis 466 og 65 millioner kroner

USA er det største markedet

For første gang siden april 1989 er USA det største markedet for norsk sjømateksport. Norge eksporterte sjømat til USA for 1,15 milliarder kroner i januar, en økning på 41 prosent siden januar i fjor.

USA var også det landet som i januar hadde størst vekst i sjømateksporten målt i verdi, med 338 millioner kroner fra januar i fjor. Eksportvolumet til USA endte på 9 655 tonn, noe som er 4 prosent lavere enn samme måned i fjor.

Lakseeksporten til USA har økt med 59 prosent

Anne-Kristine Øen, sjømatutsending i USA. Foto: Norges sjømatråd

Mens verdien av andre sjømatarter til USA, som for eksempel torsk og hyse, har gått ned, har verdien av lakseeksporten økt kraftig. I januar økte verdien av lakseeksporten med 59 prosent, eller 344 millioner kroner, sammenliknet med samme måned i fjor. Dermed ble USA Norges største laksemarked, og det markedet der verdien av lakseeksporten økte mest i årets første måned.

- Vi ser en sterk økning i etterspørselen etter norsk laks i det amerikanske markedet, sier sjømatutsending til USA, Anne-Kristine Øen.

- Det kan være flere årsaker til dette. Både en sterk dollar og redusert konkurranse av laks fra andre nasjoner bidrar positivt. Etterspørselen etter laks generelt har økt kraftig etter pandemien. Vi hadde økte matvarepriser gjennom 2022, og laksen er fortsatt konkurransedyktig på pris sammenlignet med andre proteiner, sier Øen.

En tredjedel av laksen gikk til markeder utenfor Europa

 • Norge eksporterte 89 698 tonn laks til en verdi av 8,9 milliarder kroner i januar
 • Verdien økte med 1,8 milliarder kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 6 prosent
 • USA, Polen og Frankrike var de største markedene for laks i januar
 • Det var rekordhøy pris på fersk laksefilet i januar med 140 kroner per kg. Det er 11 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mai 2022

- Det er økt laksepris som driver verdiveksten i januar, sier sjømatanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

Gjennomsnittlig eksportpris for hel fersk laks var i januar 32 prosent høyere enn for samme måned i fjor.

- Lavt volum, i kombinasjon med økt etterspørsel etter norsk laks, har løftet eksportprisen til 93,25 kroner for fersk hel laks i januar, sier Aandahl.

- Vi ser også en dreining i varestrømmen. I januar gikk hele 34 prosent av laksen, målt i verdi, til markeder utenfor Europa. Vi må helt tilbake til 1989 for å finne et høyere tall. Økte eksportvolum og høye priser til både USA og Kina har bidratt mest til denne dreiningen, sier Aandahl.

Nedgang for ørreteksporten

 • Norge eksporterte 3 117 tonn ørret til en verdi av 310 millioner kroner i januar
 • Verdien falt med 24 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med januar i fjor
 • Volumet falt med 28 prosent
 • USA, Thailand og Litauen var de største markedene for ørret i januar

Litauen hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 24 millioner kroner, til 24,7 millioner kroner. Målt i produktvekt økte eksporten fra 14 tonn i fjor, til 287 tonn i år.