Norges sjømatråd melder at verdiveksten i mai skyldes i stor grad økte eksportvolum av både laks og ørret, samt prisvekst på laks.

Laks og ørret bidro til solid sjømateksport i mai

Norge eksporterte sjømat for 14 milliarder kroner i mai. Det er en økning på 1 milliard kroner, eller åtte prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Publisert

- Verdiveksten i mai skyldes i stor grad økte eksportvolum av både laks og ørret, samt prisvekst på laks, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer i en pressemelding.

Tidenes beste mai for sjømateksporten

I årets fire første måneder var den norske kronen svakere enn tilsvarende måneder i fjor, noe som løftet eksportprisene målt i norske kroner. Det har nå endret seg.

Se flere nøkkeltall her!

- I mai styrket den norske kronen seg, og dermed var det ingen positiv valutaeffekt i forrige måned. Til tross for det har verdien av den norske sjømateksporten aldri vært høyere i en mai måned før. Selv om det er krevende økonomiske tider for mange forbrukere, er norsk sjømat fortsatt en svært ettertraktet matvare, sier Chramer.

Eksport av norsk sjømat.

Tre EU-land hadde størst vekst

I mai var det en verdivekst på fem prosent til Norges største og viktigste marked, EU. Det er også her de tre landene med størst vekst i mai befinner seg:

 • Spania (+142 millioner kroner, +19%)
 • Portugal (+132 millioner kroner, +22%)
 • Nederland (+115 millioner kroner, +15%)

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 68,5 milliarder kroner. Det er 1,2 milliarder kroner, eller 2 prosent, høyere enn i samme periode i fjor.

Laks passerte 10 milliarder kroner i eksportverdi

Laks er fortsatt den desidert største og viktigste arten.

- I mai var det for første gang i år vekst i volumet. Det bidro sterkt til at eksportverdien for laks passerte 10 milliarder kroner i forrige måned, forklarer Christian Chramer.

Verdi norsk sjømateksport fordelt på art.

Spennende utvikling for ørret

Mai ble også en historisk måned for ørret. Aldri før har verdien av denne fisken vært høyere i en enkeltmåned.

- Selv om ørret utgjorde kun fem prosent av den totale verdien til oppdrettet laksefisk i mai, var det en kraftig vekst. Det er et viktig bidrag til å utvikle denne kategorien videre, og det blir spennende å følge utviklingen til ørret utover året, sier Chramer.

Lavere volum for torsk

For andre arter utmerket torsk seg med et betydelig lavere eksportvolum for både fersk og fryst torsk.

- Dette kompenseres imidlertid av prisvekst for flere ferske, fryste og konvensjonelle torskeprodukter sammenlignet med mai i fjor, sier Christian Chramer.

Slik var sjømateksporten i mai

 • De største markedene for norsk sjømateksport i mai var Danmark, Polen og USA.
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 105 land i mai. Dette er 11 færre enn mai i fjor.

Vekst i volum og verdi for laks

 • Norge eksporterte 82 662 tonn laks til en verdi av 10,1 milliarder kroner i mai
 • Verdien økte med 724 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Det er en vekst i volum på 2 prosent
 • Polen, Danmark og Spania var de største markedene for laks i mai

Det er rekordhøy pris på fersk laksefilet med 164 kroner per kilo. Dette er 5 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i april 2023.

Eksportverdi for laks siste ti årene.

Økt filetandel

- Mai var første måned i 2024 hvor det var vekst i laksvolumet. Samtidig fortsetter eksporten av filet å øke sammenlignet med fjoråret. Dette gjelder både i volum og verdi, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Volummessig økte fersk filet med 35 prosent, til 13 223 tonn, mens fryst filet økte med 21 prosent, til 5 836 tonn.

- Omregnet i rund vekt betyr det at filetandelen av lakseeksporten økte fra 25 prosent i fjor til 30 prosent i år, forklarer Aandahl.

Eksportverdien av fersk laksefilet økte med 40 prosent, til 2,2 milliarder kroner, mens eksporten av fryst filet økte med 13 prosent, til vel 900 millioner kroner.

Størst verdivekst til Spania

Spania hadde størst verdivekst i mai, med en økning i eksportverdi på 163 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Spania endte på 6 833 tonn, noe som er 14 prosent høyere enn samme måned i fjor.

- Det har vært en svært gledelig utvikling av lakseeksporten til Spania. Det drives i første rekke av et sterkt hjemmekonsum, men etter hvert som turistene har kommet tilbake, ser vi at volumet av laks øker også i restaurantsegmentet. Dette er en trend som vi tror fortsetter, så vi er optimister, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Tore Holvik.

Historisk sterk måned for ørret

 • Norge eksporterte 5 561 tonn ørret til en verdi av 587 millioner kroner i mai
 • Verdien økte med 231 millioner kroner, eller 65 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Det er en vekst i volum på 83 prosent
 • Ukraina, USA og Thailand var de største markedene for ørret i mai

Dette er rekordhøy eksportverdi for ørret i en enkeltmåned, 20 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i august 2023.

Ukraina hadde størst verdivekst i mai, med en økning i eksportverdi på 93 millioner kroner, eller 538 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Ukraina endte på 1 174 tonn, noe som er 470 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Ørret statistikk.

Størst vekst for fersk hel ørret

- Mens eksporten av laksefilet har økt, er det hel fisk som har økt mest for ørreten. Fersk hel ørret har økt med hele 81 prosent i verdi, til 413 millioner kroner. Det betyr at fersk hel ørret utgjorde 70 prosent av verdien, mot 64 prosent i mai i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Svak måned for fersk torsk

 • Norge eksporterte 3 023 tonn fersk torsk til en verdi av 189 millioner kroner i mai
 • Verdien falt med 52 millioner kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 28 prosent
 • Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i mai

- Med mer enn en halvering i landingene av fersk torsk i mai er det ingen overraskelse at også eksportvolumet av fersk villtorsk falt kraftig, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

I mai falt eksportvolumet av fersk villtorsk hele 45 prosent, til 2 038 tonn, mens eksportverdien falt 39 prosent, til 130 millioner kroner.

Hver tredje torsk kommer fra havbruk

For fersk oppdrettstorsk økte eksportvolumet 90 prosent, til 985 tonn, mens eksportverdien økte 128 prosent, til totalt 58 millioner kroner.

- Med dette utgjorde oppdrettstorsken hele 33 prosent av eksportvolumet av fersk torsk i mai, forklarer Brækkan.

For villtorsk var transittlandet Danmark som vanlig det største destinasjonslandet, etterfulgt av Nederland og Sverige. Av disse hadde Sverige minst nedgang i eksportvolum. Den var på 14 prosent, til totalt 80 tonn.

Nederland var største mottagerland

For oppdrettstorsken var Nederland det største destinasjonslandet, med et eksportvolum på nesten 500 tonn, hele 350 tonn mer enn i fjor. Mesteparten av volumet til Nederland blir bearbeidet og re-eksportert til andre store ferskmarkeder.

Torskemarkedet Spania var det nest størst markedet for fersk oppdrettstorsk og hadde en volumvekst på 55 prosent, til 274 tonn, siste måned.

Nedgang for fryst torsk

 • Norge eksporterte 4 536 tonn fryst torsk til en verdi av 296 millioner kroner i mai
 • Verdien falt med 103 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 37 prosent
 • Kina, Storbritannia og Vietnam var de største markedene for fryst torsk i mai

For fryst torsk var landingene mer enn halvert i mai, noe som har gitt utslag i lavere eksportvolum.

- Etter at Storbritannia i fjor ble det største destinasjonslandet for fryst torsk, har nå Kina i to måneder på rad vært vår største destinasjon, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Importforbud kan ha påvirket eksporten

Kina hadde størst verdivekst i mai, med en økning i eksportverdi på 54 millioner kroner, eller 76 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Kina endte på 2 023 tonn, noe som er 20 prosent høyere enn samme måned i fjor.

- USAs importforbud mot russisk torsk bearbeidet i tredjeland kan ha bidratt til økt etterspørsel etter norsk torsk i Kina, for bearbeiding og re-eksport til det amerikanske markedet, sier Brækkan.