Filetering av laks under Aqua Nor 2023.

Milliardvekst for laks - høyeste målt i august måned

Norge eksporterte sjømat for 14,2 milliarder kroner i august. Dette er en økning på 1,8 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Publisert Sist oppdatert

- Kronesvekkelsen er hovedårsaken til økningen i eksportverdien. I august var den norske kronen hele 16 prosent svakere mot euro enn i samme måned i fjor. Dette forklarer nesten hele verdiveksten, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Størst verdivekst til USA

Når det gjelder verdensdelene, er det Nord-Amerika, der USA er største marked, som hadde størst verdivekst i august. Eksportverdien til dette markedet økte med 24 prosent, til totalt 1,5 milliarder kroner. Det utgjorde 10,4 prosent av den totale norske sjømateksporten i august målt i verdi.

- USA blir et stadig større og viktigere marked for oss. Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne forrige august-måned hvor over 10 prosent av verdien til norsk sjømateksport gikk til Nord-Amerika, forklarer Chramer.

To og et halvt år på rad med verdivekst for laks

Blant de største eksportproduktene var det i august nedgang i volum for makrell, fersk og fryst laksefilet og fryst torsk, mens det var volumvekst for fersk hel laks og ørret.

- Også i august passerte norsk laks en total eksportverdi på over 10 milliarder kroner. Dette er den 30. måneden på rad med verdivekst, og det viser hvilken sterk posisjon norsk laks har ute i markedene. Prisene på fersk hel laks og ørret målt i euro er likevel lavere enn på samme tid i fjor, understreker Chramer.

Økt turisme løfter utekonsumet

I de tre sommermånedene juni, juli og august eksporterte Norge sjømat for 41,3 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 14 prosent.

- Denne sommeren har vært preget av at turismen i stor grad er tilbake til nivået før koronapandemien, spesielt i Europa. En utpreget turistdestinasjon som Portugal er et eksempel på det. Landet er Norges største marked for klippfisk av torsk, og her har utekonsumet i mai og juni tatt seg opp sammenlignet med i fjor. Det er godt nytt for norsk sjømateksport, da restaurantmarkedet er et viktig og godt betalende marked, sier Christian Chramer.

Verdi norsk sjømateksport fordelt på art hittil i år.

Slik var tallenes tale for august-eksporten

  • Dette er de tre største markedene for norsk sjømateksport i august målt i verdi: Polen, USA og Danmark.
  • Polen hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 435 millioner kroner, eller 29 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 30 161 tonn, noe som er 18 prosent høyere enn samme måned i fjor
  • Det ble eksportert sjømat til totalt 110 land i august. Dette er 1 færre enn samme måned i fjor.

Milliardvekst for laks

  • Norge eksporterte 125 041 tonn laks til en verdi av 10,7 milliarder kroner i august
  • Verdien økte med 1,7 milliarder kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med august i fjor
  • Det er en vekst i volum på 6 prosent
  • Polen, USA og Nederland var de største markedene for laks i august

Eksportverdien for norsk laks er den høyeste som er målt i en august måned.

- Den er foreløpig den siste i en rekke på 30 måneder med kontinuerlig vekst i verdien målt mot samme periode året før. Vi må tilbake til mai 2011 for å finne en like lang kontinuerlig vekstperiode, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

To faktorer bidrar

Veksten er drevet av en økning i etterspørselen etter koronapandemien og en svekket norsk krone.

Polen hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 420 millioner kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Polen endte på 24 412 tonn, noe som er 15 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Torsk fra oppdrett står for 14 prosent av eksportvolumet

For oppdrettstorsk var det ingen eksport i august i fjor, mens det i år ble eksportert 408 tonn fersk hel oppdrettstorsk til en verdi av 26,7 millioner kroner.

- Dermed ligger det an til at det vil bli eksportert oppdrettstorsk i alle årets måneder i 2023, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Hittil i år har det blitt eksportert 5 753 tonn oppdrettstorsk. Det tilsvarer 14 prosent av det totale eksportvolumet for fersk torsk fra Norge.