Norsk sjømat i Mercadona Spania. Foto: Norges sjømatråd.

Nye eksportrekorder og store kostnadsøkninger

Verdien av norsk sjømateksport har aldri vært høyere i en enkeltmåned enn i august. I forrige måned eksporterte Norge sjømat for 12,5 milliarder kroner. Det er en økning på 2,9 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Publisert

Hittil i år har eksportverdien for norsk sjømat vokst med 21,2 milliarder kroner, eller 29 prosent, til en samlet verdi av 94 milliarder kroner, sammenlignet med de åtte første månedene i 2021.

Laks er eksportdriveren

- Det er særlig høye volum og priser på laks som er driveren for eksportrekorden i august. Dette er tidenes beste enkeltmåned for laks målt i verdi, mens det er august-rekord for sei, ørret, hyse og hele hvitfiskkategorien, sier konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

Krevende tider

- Samtidig er vi inne i en periode med høy inflasjon, lavere kjøpekraft, utfordrende logistikk og økte produksjonskostnader. I tillegg er en styrking av kronen mot euro, som vi har sett i august, en utfordrende eksportfaktor. Det gjør at det fortsatt er krevende tider å drive global handel i, understreker Grønbech.

Hjemmekonsumet av sjømat faller

Sammenlignet med fjoråret faller hjemmekonsumet av sjømat i Europa.

- Dette er som forventet, da det i år er flere som reiser på ferie og spiser måltidene sine utenfor hjemmet. Det går altså mer sjømat til hotell-, restaurant- og kantine-segmentet. Dette er viktige og godt betalende kjøpere av norsk sjømat, sier Børge Grønbech.

I forrige måned var det verdivekst til alle de tre største markedene:

 • Nord-Amerika: 59 %
 • Asia: 33 %
 • Europa: 29 %

Like høy eksportverdi i august som i hele 1990

- Det er fortsatt stor global etterspørsel etter norsk sjømat, og det er gode nyheter for både sjømatnasjonen og eksportnasjonen Norge. Hvis vi sammenligner verdien på norsk sjømateksport i august i år, er den faktisk på samme nivå som for hele eksportåret i 1990. Det illustrerer veldig godt hvordan utviklingen har vært, sier Grønbech.

Rekordmåned for laks

 • Det ble eksportert 120 700 tonn laks til en verdi av 9,2 milliarder kroner i august.
 • Volumet økte med 7 prosent.
 • Verdien økte med 2,3 milliarder kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • Polen, Danmark og USA var de største markedene for norsk laks i august.

- Etterspørselen etter norsk laks fortsetter å øke. Selv om prisene har falt sammenlignet med tidligere i år, er lakseprisen rekordhøy for august måned, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Polen øker

Også veksten i eksportvolumet bidro til verdirekorden.

- Størst vekst i verdi var det til Polen, med 366 millioner kroner. Det var også stor vekst til andre nasjoner som i stor grad videreforedler laksen, slik som Nederland og Litauen, sier Aandahl.

Verdivekst for ørret

 • Det ble eksportert 5 400 tonn ørret til en verdi av 492 millioner kroner i august.
 • Volumet falt med 16 prosent.
 • Verdien økte med 91millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med august i fjor.
 • USA, Armenia og Thailand var de største markedene for norsk ørret i august.

Endringer i varestrømmen

Krigen i Ukraina har ført til store endringer i varestrømmen for ørret.

- Belarus og Ukraina er de to markedene med størst fall i verdi for ørret i august. Markedene med størst vekst er Litauen og Kasakhstan, sier Aandahl.

- Selv om eksportvolumet har falt sammenlignet med volumet i august i fjor, førte prisøkningen for ørret til den sterkeste augustmåneden noensinne målt i verdi, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.