Passert 100 milliarder i eksport så langt i år

I årets ni første måneder har Norge eksportert sjømat for 109 milliarder kroner. Det er ny rekord, med en vekst på 29 prosent, eller 24,3 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Publisert Sist oppdatert

- Verdiveksten for norsk sjømateksport har vært imponerende i år, og i september passerte vi 100-milliardersgrensen. Historisk høye priser er en av forklaringene til at tredje kvartal ga tidenes høyeste eksportverdi for norsk sjømat, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Tidenes beste kvartal

I tredje kvartal eksporterte Norge sjømat for 39 milliarder kroner. Dette er tidenes høyeste verdi i et kvartal. Den gamle rekorden var fra fjerde kvartal i 2021 og lød på 36,1 milliarder kroner.

- Norsk sjømat har beholdt sin sterke globale posisjon både gjennom koronapandemien og den krevende tiden vi befinner oss i nå. Økte produksjonskostnader, utfordrende logistikk og en skyhøy matvareinflasjon i våre viktigste markeder har løftet sjømatprisene, men gjør samtidig at vi går usikre tider i møte når kjøpekraften svekkes og markedene er i rask endring, sier Chramer.

Se flere nøkkeltall her!

- Den rekordsterke eksportverdien for årets ni første måneder bekrefter på nytt sjømatnæringens posisjon som landets nest viktigste eksportnæring. Hele Norge kan glede seg over aktiviteten og verdiene som skapes langs kysten vår. Regjeringen har satt et mål om minst 50 prosent økning i norsk eksport utenom olje og gass innen 2030. Eksporttallene så langt i år viser at sjømatnæringen blir en viktig bidragsyter for å nå dette målet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Laks står for 72 prosent av verdien i tredje kvartal

Av artene er det fortsatt laks som er eksportmotoren. Den sto for 72 prosent av verdien og 49 prosent av det totale eksportvolumet i tredje kvartal. Sammenlignet med samme periode i fjor økte verdien med 6,5 milliarder kroner, eller 30 prosent.

- I EU-markedet faller hjemmekonsumet av laks, men her tar restaurantene en stadig større andel, noe som kompenserer for nedgangen i dagligvarehandelen, sier Christian Chramer.

Utfordringer

Hvitfiskkategorien og makrell kan også vise til en sterk vekst. Eksportverdien for fryst torsk og klippfisk har aldri vært høyere i et tredje kvartal, mens det var verdirekord for pelagiske arter i en september-måned.

- I andre deler av sjømateksporten er det imidlertid utfordringer. Tørrfisk har en svak utvikling så langt i år, og det er volumnedgang på både ferske og fryste filetprodukter av torsk, sier Christian Chramer.

September ble rekordmåned

September var den sterkeste enkeltmåneden noensinne for norsk sjømateksport, med en eksportverdi på 15,1 milliarder kroner. Dette er en økning på 27 prosent, eller 3,2 milliarder kroner, sammenlignet med september i fjor. Den forrige rekorden for en enkeltmåned var mars i år med 12,5 milliarder kroner.

Kraftig laksevekst

 • Norge eksporterte 355 000 tonn laks til en verdi av 28 milliarder kroner i tredje kvartal.
 • Verdien økte med 6,5 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor.
 • Det er en vekst i volum på 2 prosent.
 • Viktigste laksemarked I tredje kvartal var Polen, Danmark og Frankrike.

Eksportrekorden for laks ble igjen slått, takket være en sterk vekst i lakseprisen. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 71,80 kroner per kilo, noe som er 26 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Økt videreforedling

- I tillegg til den sterke lakseprisen bidrar også økt videreforedling til veksten i eksportverdien. Mens eksportverdien for fersk hel laks økte med 26 prosent, var veksten for fersk filet 32 prosent og for fryst filet 61 prosent, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Relativt sett er det eksporten til Nord-Amerika som øker mest, med 66 prosent til 2,5 milliarder kroner. Til EU ble det i tredje kvartal eksportert laks for 20,3 milliarder kroner, mens til Asia utgjorde eksportverdien 4,8 milliarder kroner.

Polen er det største vekstmarkedet

I absolutt økning var Polen det største vekstmarkedet, med vel 1 milliard kroner i vekst, foran USA som økte med 887 millioner kroner.

- Restaurantmarkedet går fortsatt godt etter gjenåpningen av samfunnene etter koronapandemien. Mens laksevolumet svekkes til hjemmekonsum, ser det ut til at en økende andel av laksen omsettes i restaurantsegmentet. Dette har bidratt sterkt til vekst i år, sier Aandahl.

Sterk september

Lakseeksporten i september viser samme trend. Også her er det en verdivekst:

 • Det ble eksportert 142 000 tonn laks til en verdi av 10,4 milliarder kroner.
 • Verdien økte med 2,7 milliarder kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med september i fjor.
 • Det er en vekst i volum på 6 prosent.

Historisk kvartal for ørreteksporten

 • I tredje kvartal ble det eksportert 16 537 tonn ørret til en verdi av 1,5 milliarder kroner
 • Verdien økte med 307 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor.
 • Volumet falt med 14 prosent.
 • Viktigste ørretmarked i tredje kvartal var USA, Litauen og Thailand.

For ørreten ble tredje kvartal det sterkeste noensinne, og i likhet med laks øker også videreforedlingen for denne arten.

Litauen øker mest

- Mens eksporten av ørret økte med 26 prosent i verdi i tredje kvartal, økte eksporten av fersk ørretfilet med hele 50 prosent i samme periode, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Det største vekstmarkedet for ørret i tredje kvartal var Litauen, med en økning på 166 millioner kroner.

Nedgang i september

I september ble det nedgang i både volum og verdi for ørret.

 • Det ble eksportert 6 100 tonn ørret til en verdi av 505 millioner kroner i september.
 • Volumet falt med 8 prosent.
 • Verdien falt med 85 millioner kroner, eller 20 prosent, sammenlignet med september i fjor.

Verdifall for fersk torsk

 • Norge eksporterte 5 200 tonn fersk torsk til en verdi av 280 millioner kroner i tredje kvartal.
 • Det er en nedgang i volum på 27 prosent.
 • Verdien sank med 8 millioner kroner, eller 3 prosent i samme periode.
 • Danmark, Sverige og Tyskland var største mottakere av fersk torsk fra Norge i tredje kvartal.

- Eksportvolumet til alle de største destinasjonslandene sank i tredje kvartal. Et betydelig lavere landingsvolum bidrar til en nedgang i eksportvolumet, mens høyere priser gjør at eksportverdien nesten er på nivå med samme periode i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Nedgang i volum og verdi i september

I september ble det også en nedgang i både volum og verdi.

 • Det ble eksportert 1 100 tonn fersk torsk til en verdi av 67 millioner kroner i september.
 • Det er en nedgang i volum på 54 prosent.
 • Verdien falt med 34 millioner kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med september i fjor.

Rekordkvartal for fryst torsk

 • Norge eksporterte 14 600 tonn fryst torsk til en verdi av 809 millioner kroner i tredje kvartal.
 • Det er en økning i volum på 11 prosent.
 • Verdien økte med 279 millioner kroner, eller 53 prosent, i samme periode.
 • Kina, Storbritannia og Polen var de største mottakerne av fryst torsk fra Norge i tredje kvartal.

Se tall for andre arter her