Selv om konsumet har gått noe ned, så kunne man ha forventet et større fall på grunn av prisøkningen

Prisstigning og fallende sjømatkonsum

Sjømat har blitt dyrere, og nordmenn spiser mindre og mindre fisk. Vi har sett på innkjøps- og salgstall fra Flesland Markedsinformasjoner, og hvordan sjømatkonsumet har utviklet seg det siste året.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Norges sjømatråd på sine hjemmesider.

Ifølge nye tall har det totale innkjøpsvolumet på sjømat falt med 1,5 prosent siden 2022. Samtidig som mengden sjømat som blir kjøpt inn blir mindre, har selve prisen på sjømat også steget betraktelig.

Snittpris på sjømat har økt

Totalt ble det kjøpt inn sjømat til det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet for 12,7 mrd. NOK i 2023. Dette er nesten 8 prosent høyere verdi enn i 2022, og tilsvarer en snittpris på sjømat som har økt med 9,3 prosent.

Trym Eidem Gundersen, direktør Norden i Norges sjømatråd, mener det er viktig å huske på at nettopp på grunn av en så stor prisøkning, kunne tallene vært enda mer dystre:

– Selv om konsumet har gått noe ned, så kunne man ha forventet et større fall på grunn av prisøkningen. Til tross for et år med solid prisøkning for flere sjømatkategorier, faller ikke konsumet mer enn 1,5 prosent. Et såpass stort sprang i pris kunne ha resultert i lavere tall på innkjøp. Det taler for at det fortsatt er en betraktelig kjøpevilje og etterspørsel for sjømat, sier Gundersen.

Prisstigning og fallende sjømatkonsum

Sjømat er blant matvaregruppene som har økt mest i pris de siste årene:

  • Pris for fersk fisk har økt med 42 prosent siden 2019
  • Pris for fryst fisk har økt med 30 prosent siden 2019
  • Fersk laksefilet, som er en av de største kategoriene innen ferskprodukter, har økt med 42 prosent i pris siden 2019
  • Fryst torskefilet har økt med hele 45 prosent siden 2019

Hvis vi ser lenger tilbake, er det en tydelig negativ trend:

  • De siste 10 årene har sjømatkonsumet i snitt falt med 1 prosent i året
  • Totalt har konsumet gått ned med 8 prosent sammenlignet med 2014
  • Fra 2022 til 2023 kan vi se at det har falt med 1,5 prosent

Dette fallet i sjømatkonsum tilsvarer at nordmenn spiser 3 kg mindre fisk per år, enn de gjorde for bare 10 år siden.

Denne trenden er stikk i strid med anbefalinger fra helsemyndighetene om inntak av sjømat.

– Vi vet at sjømat er en viktig del av kostholdet, og at de fleste nordmenn med fordel kunne spist mer av det. De eksisterende kostrådene fra Helsedirektoratet sier at man bør spise fisk til middag to til tre ganger i uken. Og de nye kostrådene som nå er foreslått sier også at fisk og sjømat sammen med andre matvarer er viktige kilder til protein, sier Gundersen.

Flere vil ha fryst sjømat

Det er kanskje ikke uventet at det er fersk sjømat som går mest tilbake på grunn av økt pris. Naturell, fersk sjømat er den kategorien hvor snittprisen har økt mest, med hele 15 prosent på et år. Derfor kan vi også se at det har utviklet seg en klar preferanse for fryst sjømat, på bekostning av innkjøp av fersk fisk.

19 prosent av proteinene vi kjøper i butikk

Sammenlignet med andre proteinkilder, så utgjør fisk og skalldyr sammen 19 prosent av alle proteiner vi kjøper i butikk.

– Vi er ikke misfornøyde med å eie 19 prosent av proteinsalget – men det er klart at vi ennå har mye å gå på her. Ut fra nye tall fra Ipsos ser vi også at spesielt unge nordmenn blir mer og mer opptatt av nettopp proteiner. Sjømat, som er tettpakket av næringsstoffer, har derfor store muligheter, konstaterer Gundersen.

Les hele saken på sjømatrådets nettsider.