Juli var den sterkeste enkeltmåneden for laks og ørret noensinne.

Rekordene for sjømateksporten fortsetter

Etter et rekordsterkt første halvår, følger juli som den sterkeste enkeltmåneden for laks og ørret noensinne.

Norge eksporterte sjømat for 11,6 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 2,1 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en samlet verdi av 81,7 milliarder kroner. Det er en økning på 18,5 milliarder kroner, eller 29 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

- Etter et rekordsterkt første halvår, følger juli som den beste juli-måneden for norsk sjømateksport. Juli var også den sterkeste enkeltmåneden for laks og ørret noensinne. Til tross for den sterke verdiveksten til sjømateksporten så langt i år, kan utfordrende tider påvirke utviklingen fremover, sier konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

- Mens eksportvolumet for viktige arter som laks, torsk, makrell og sild falt i juli, er det høye laksepriser som bidrar mest til den gode julimåneden for sjømateksporten. Samtidig var eksportprisen for en rekke andre arter og produkter rekordhøye i juli måned. For eksempel har klippfisk av torsk og sei og fryst hel torsk og hyse ikke sett så høye priser tidligere, forklarer Grønbech.

- Det er også utfordrende tider for norsk sjømatnæring som påvirkes av høy inflasjon og en sterk kostnadsvekst. Samtidig får folk flest svekket kjøpekraft. I tillegg er logistikken ut til markedene utfordrende flere steder. Dette er faktorer som kan bidra til å påvirke utviklingen for sjømateksporten fremover, poengterer Grønbech.

Juli var beste måned for lakseeksporten noensinne

  • Det ble eksportert 96 500 tonn laks til en verdi av 8,7 milliarder kroner i juli.
  • Volumet falt med 5 prosent.
  • Verdien økte med 1,8 milliarder kroner, eller 27 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
  • Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk laks i juli.

Årets julimåned var tidenes beste enkeltmåned for lakseeksporten. Verdien var 10 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i juni i år. Prisen for fersk hel laks i juli var 84,87 kroner per kilo.

Sesongmessig variasjon for laksen

Fortsatt ser vi høy etterspørsel etter norsk laks, mens eksportvolumet ligger bak fjorårsnivået. Prisen for fersk hel laks i juli var derfor 35 prosent høyere enn for samme måned i fjor.

- Mønsteret med økt volum og lavere pris på sensommer og høsten har vi sett de senere årene. Eksempelvis var eksportvolumet for fersk hel laks i juli i år 17 prosent høyere enn i juni måned, og prisen var 12 prosent lavere enn i juni i år, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd Paul T. Aandahl.

Britiske forbrukere prioriterer sjømat

Storbritannia har hatt størst volumvekst for laks hittil i år, med en økning på 5 400 tonn til totalt 35 500 tonn. Veksten fortsetter i juli, med en økning på 9 prosent, eller 400 tonn, til totalt 5 100 tonn.

Vår sjømatutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr, rapporterer fra markedet:

- Selv med økende priser ser vi at britiske forbrukere prioriterer å kjøpe sjømat. Mange briter er opptatt av å spise sunt og det er gledelig å se at forbrukerne holder på dette selv med stigende priser. Volumveksten av laks til Storbritannia kan også ses i sammenheng med noe lavere produksjon av laks fra Skottland.

Rekord for ørreteksporten i juli

  • Det ble eksportert 5 200 tonn ørret til en verdi av 531 millioner kroner i juli.
  • Volumet falt med 16 prosent.
  • Verdien økte med 152 millioner kroner, eller 40 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
  • USA, Litauen og Armenia var de største markedene for norsk ørret i juli.

- For ørreten ser vi samme mønsteret som for laks. Ørreteksporten i juli var også tidenes høyeste målt i verdi. Litauen, Armenia og Kazakhstan var de største vekstmarkedene for ørret i juli, sier Aandahl.