Det var en sterk julimåned for eksport av norsk laks til Kina. Fersk laks i KIna spises ofte på restaurant. Nå ser vi en tendens til at norsk laks er tilgjengelig i butikk også utenfor de store byene.

Sjømateksporten i juli endte på 12,4 milliarder kroner

I juli eksporterte Norge sjømat for 12,4 milliarder kroner. Det er en økning på 928 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en samlet verdi av 94,4 milliarder kroner. Det er en økning på 13 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenliknet med de syv første månedene i fjor.

- Verdiøkningen skyldes også denne måneden i stor grad en svak norsk krone, selv om den styrket seg noe i juli, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

- Det har vært en prisøkning for produkter som fersk filet av laks, klippfisk av torsk og fryst hel makrell, og det bidrar til en svært positiv julimåned. Samtidig har vi eksportert noe mindre torsk, sei og sild sammenlignet med i fjor, forklarer Chramer.

For en rekke produkter har prisveksten målt i utenlandsk valuta stoppet opp. Målt i euro er eksportprisen på fersk hel laks den samme som for 12 måneder siden, mens eksportprisen på fersk hel ørret er hele 28 prosent lavere enn juli i fjor.

 • De største markedene for norsk sjømateksport i juli var Polen, Danmark og USA
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 106 land i juli. Dette er seks færre enn samme måned i fjor.

God etterspørsel etter laks

 • Norge eksporterte 95 620 tonn laks til en verdi av 9,6 milliarder kroner i juli
 • Verdien økte med 1,1 milliarder kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Det er en vekst i volum på 1 prosent
 • Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for laks i juli

Kina hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 230 millioner kroner, eller 90 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Kina endte på 3 253 tonn, noe som er 59 prosent høyere enn samme måned i fjor.

- Det har aldri vært en så sterk julimåned for eksport av laks til Kina, sier Andreas Thorud, Sjømatrådets sjømatutsending i Kina.

- Vi skal ha i mente at juli i 2022 var preget av Covid-19 og nedstenginger, og at juli tradisjonelt er høysesong for etterspørsel av laks i markedet.

Thorud sier at man nå opplever en god etterspørsel etter norsk laks i Kina, først og fremst fra restaurantsegmentet, men også dagligvare og e-handel vokser fram som viktigere salgskanaler.

- Vi ser også en spennende tendens til at stadig mer norsk laks får innpass i dagligvarebutikkene utenfor de store byene, forteller han.

Ørret med volumøkning

 • Norge eksporterte 5 845 tonn ørret til en verdi av 527 millioner kroner i juli
 • Verdien økte med 7 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Det er en vekst i volum på 14 prosent
 • USA, Ukraina og Thailand var de største markedene for ørret i juli

Dette er rekordhøy eksportverdi for ørret i en enkeltmåned, 3 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i juni 2023.

Ukraina hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 42 millioner kroner, eller 188 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Ukraina endte på 890 tonn, noe som er 178 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Fersk torsk til europeiske markeder

 • Norge eksporterte 2 950 tonn fersk torsk til en verdi av 147 millioner kroner i juli
 • Verdien økte med 23 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Det er en vekst i volum på 18 prosent
 • Danmark, Tyskland og Nederland var de største markedene for fersk torsk i juli

Mens det i fjor ikke ble eksportert oppdrettstorsk i juli, ble det eksportert 318 tonn fersk hel oppdrettstorsk i juli i år til en verdi av 20 millioner kroner. Dette tilsvarer 11 prosent av eksporten av fersk torsk målt i volum.