Norge eksporterte 133 105 tonn laks til en verdi av 10,6 milliarder kroner i oktober. Her fra en fiskedisk i Singapore.

Tidenes høyeste eksportverdi for sjømat i en enkelt­måned

I oktober ble det eksportert norsk sjømat for 15,4 milliarder kroner. Dette er tidenes høyeste verdi i en enkeltmåned og en økning på 3,3 milliarder kroner, eller 27 prosent, fra samme måned i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Eksportverdien i oktober var 727 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var september 2022.

En halv milliard om dagen

- Norsk sjømateksport opplevde en historisk vekst i oktober. Verdien på 15 milliarder kroner er ikke bare en solid rekord. Det betyr at vi hver eneste dag i denne måneden eksporterte sjømat for i underkant av 500 millioner kroner. Det er enorme tall og forteller hvor viktig denne næringen er for Norge, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 123,9 milliarder kroner. Det er 27,1 milliarder kroner foran samme periode i fjor.

Har passert verdien for hele 2021

- 25. oktober passerte vi eksportverdien for rekordåret 2021. Da var verdien for hele året på 120,8 milliarder kroner. Med en god utvikling i årets to siste måneder vil eksportverdien av norsk sjømat passere 150 milliarder kroner i 2022. Det er imponerende og nær en tredobling på ti år, sier Chramer.

Se flere nøkkeltall her

Så langt i år er det oppnådd rekordhøy eksportverdi for en rekke arter, som laks, torsk, ørret, sei, hyse og reker. Christian Chramer understreker likevel at det ligger et dystert slør over den sterke veksten.

Hard kamp om proteinene

- Vi lever i en svært krevende og urolig tid, med høy matinflasjon og hard kamp om proteinene over hele verden. Dette har ført til historisk høye priser for norsk sjømat. I tillegg bidrar en svakere norsk krone i oktober til å løfte eksportverdien. Prisen i norske kroner blir høyere med en svakere norsk krone, forklarer Chramer.

En strammere privatøkonomi bekymrer

Andre utfordrende faktorer er endringene i sjømatkonsumet og en strammere privatøkonomi i husholdningene i de store markedene.

- Fra flere land meldes det om en nedgang i hjemmekonsumet av sjømat, samtidig som restaurantmarkedet opplever krevende tider. Forventninger om en betydelig svakere økonomisk utvikling kaster derfor en skygge over utsiktene framover, understreker Sjømatrådets administrerende direktør.

  • I oktober var det totalt 116 land som kjøpte norsk sjømat. Dette er like mange som i samme måned i fjor.
  • De største markedene for norsk sjømateksport i oktober var Polen, USA og Danmark.
  • USA hadde størst verdivekst denne måneden. Her var det en økning i eksportverdi på 581 millioner kroner, eller 83 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.
  • Eksportvolumet til USA endte på 10 866 tonn, noe som er 18 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Historisk måned for laks

Norge eksporterte 133 105 tonn laks til en verdi av 10,6 milliarder kroner i oktober.

Verdien økte med 2,7 milliarder kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

Det er en vekst i volum på 5 prosent.

Polen, USA og Frankrike var de største markedene for laks i oktober.

Dette er rekordhøy eksportverdi for laks i en enkeltmåned. Totalt er den 731 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i september 2022.

Økt videreforedling i Norge

- Det viktigste bidraget til verdiveksten er økt pris. I tillegg øker eksportvolumet, den norske kronen svekkes, og vi har økt videreforedling av laks i Norge, noe som også bidrar positivt, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Andelen filet øker fortsatt sammenlignet med fjoråret.

- Hvis vi regner om til rundvekt, står filetproduktene for om lag 15 prosent av eksporten i oktober. Dette er opp ett prosentpoeng mot fjoråret. Hittil i år er andelen 16 prosent. Det er også opp ett prosentpoeng, sier Aandahl.

Størst vekst til Polen

Polen hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 472 millioner kroner, eller 41 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 23 460 tonn, noe som er 9 prosent høyere enn samme måned i fjor.

- USA er nest største vekstmarked for laks, med en verdiøkning på 458 millioner kroner, eller 86 prosent. En sterk dollarkurs og etterspørselsvekst bidrar til dette, forklarer Paul T. Aandahl.

Laks og ørret passer godt inn i amerikansk trend

Amerikanerne har etter koronapandemien fått økt fokus på helse og sunn livsstil.

- Hele 61 prosent oppgir at de ønsker å leve og spise sunnere. Forbindelsen mellom matproduksjon og bærekraft er styrket i folks bevissthet, og det er mange som ønsker å redusere sitt forbruk av rødt kjøtt (29%). Da må de erstatte det med annen smakfull og næringsrik protein. Norsk laks og ørret passer godt inn i denne trenden, sier Norges sjømatråds utsending til USA, Anne-Kristine Øen.

Verdiøkning for ørret

  • Norge eksporterte 5 019 tonn ørret til en verdi av 465 millioner kroner i oktober.
  • Verdien økte med 75 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
  • Volumet falt med 18 prosent.
  • USA, Thailand og Japan var de største markedene for ørret i oktober.
  • USA hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 42 millioner kroner, eller 90 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til USA endte på 688 tonn, noe som er 8 prosent lavere enn samme måned i fjor. Det er rekordhøy pris på fersk/kjølt filet ørret med 142 kroner per kilo. Dette er 15 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i september 2022.