- Vi følger med på utviklingen i næringene, og håper tiltaket kan være med på å redusere usikkerhet for norske sjømateksportører, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

- Håper tiltaket kan være med på å redusere usikkerhet for norske sjømateksportører

Regjeringen har besluttet at GIEK midlertidig kan tilby kortsiktig eksportkredittforsikring til flere land.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Mange norske eksportører bruker kredittforsikring til å dekke risiko mot utenlandske kjøper. Som følge av at flere opplever økt usikkerhet, utvider vi nå GIEKs tilbud slik at det ved behov kan bidra inn i en større del av kredittforsikringsmarkedet, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Med endringene i statsstøttereglene i forbindelse med koronakrisen kan Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) tilby kortsiktig eksportkredittforsikring og reforsikring til flere land. Utvidelsene gjelder til utgangen av 2020.

Viktig for sjømateksportører

Kredittforsikring brukes ved kredittsalg og forsikrer at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke vil betale. I Norge bruker særlig fiskeri- og sjømatnæringen kredittforsikring.

– Sjømatnæringen er eksportrettet med omfattende verdikjeder. Vi følger med på utviklingen i næringene, og håper tiltaket kan være med på å redusere usikkerhet for norske sjømateksportører, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Normalt finnes det et privat kredittforsikringstilbud for EU-landene, EFTA-landene, Australia, New Zealand, Canada, USA og Japan. EU og Eftas overvåkningsorgan ESA har egne retningslinjer for eksportkredittforsikring som begrenser staters mulighet til å tilbys eksportkredittforsikring i statlig regi til disse landene.

Som følge av koronasituasjonen er det blitt gjort endringer i både EUs regler og ESAs retningslinjer på dette området. Endringene åpner for stater kan tilby kortsiktig kredittforsikring til disse landene, i henhold til vilkår som fremgår av retningslinjene.

Tilbudet inngår i GIEKs eksport­garantiordninger, og er regulert slik at GIEK kun kan tilby kredittforsikring når eksportører ikke kan få kredittforsikring i det private markedet.