Denne avlstorsken er femtegenerasjons oppdrettstorsk.

Oppdrettstorsk sto for 12 prosent av eksporten av fersk torsk

Men det var spesielt verdivekst av laks som gjorde at det ble rekord for totalverdien av sjømat for en februar-måned. Og vokst har det gjort måned mot samme måned året før, i tre år på rad. I kroner.

Publisert Sist oppdatert

Norge eksporterte sjømat for 13,3 milliarder kroner i februar. Det er en økning på 339 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. 

- Takket være stor verdivekst for laks, ørret, torsk og snøkrabbe ble eksportverdien i februar løftet til et historisk høyt nivå. Verdien på den norske sjømateksporten har nå økt hver eneste måned i tre år, noe som aldri har skjedd før, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer. 

Sist gang det var nedgang i eksportverdien var i februar 2021. 

I hver av de påfølgende 36 månedene har den norske sjømateksporten hatt verdivekst, sammenliknet med samme måneder året før. 

Se flere nøkkeltall her 

Global prisvekst og valutaeffekt 

- Til tross for at det i denne perioden har vært koronapandemi, krigsutbrudd i Europa og svekket økonomi, har den norske sjømaten opplevd god etterspørsel i sjømatmarkedet. I tillegg har kombinasjonen av en høy global prisvekst og en svak norsk krone bidratt til den tre år lange verdiveksten, forklarer Chramer. 

Verdifall tre måneder på rad målt i euro 

- Det store bildet er at vi fortsatt eksporterer lavere volum til høyere verdier målt i norske kroner. Samtidig har eksportverdien målt i euro nå falt tre måneder på rad, og i hele åtte av de 12 siste månedene. 

Dette illustrerer tydelig hvor valutadrevet eksporten er, sier Christian Chramer. 

I februar var Europa igjen det viktigste markedet for norsk sjømat. Hit gikk 67 prosent av eksporten målt i verdi. Asia (22 prosent) og USA (8 prosent) følger på plassene bak. 

Fra hel laks mot bearbeidede produkter

- Når det gjelder laks, var det i februar en tydelig dreining fra hel fisk mot mer bearbeidede produkter. Andelen eksportert filet har aldri vært høyere i en februar måned før, sier Chramer. 

Fakta om sjømateksporten i februar 

  • De største markedene for norsk sjømateksport i februar var Polen, Danmark og USA 
  • Det ble eksportert sjømat til totalt 114 land i februar. Dette er tre flere enn samme måned i fjor 
  • Danmark hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 179 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. 

Verdivekst og volumfall for laks 

  • Norge eksporterte 78 522 tonn laks til en verdi av 9,1 milliarder kroner i februar 
  • Verdien økte med 423 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med februar i fjor • Volumet falt med 3 prosent 
  • Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for laks i februar 

Det var stor variasjon i utviklingen for de forskjellige produktkategoriene for laks i forrige måned

- Andelen filet har aldri vært høyere enn i februar i år. Verdimessig sto filet og annen bearbeidet laks for 30 prosent andel av eksporten. Forrige rekord var satt i januar i år, med 27 prosent bearbeidede produkter, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. 

Danmark øker mest 

Mens eksporten av fersk hel laks gikk tilbake med 9 prosent, til 61 765 tonn, økte eksporten av fersk laksefilet med 41 prosent, til 12 643 tonn. Fryst filet av laks gikk tilbake med 12 prosent, til 4 819 tonn. 

- Danmark hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 232 millioner kroner, eller 45 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, sier Aandahl. 

Eksportvolumet til Danmark endte på 7 707 tonn, noe som er 42 prosent høyere enn samme måned i fjor. 

Enorm vekst for ørret 

  • Norge eksporterte 4 767 tonn ørret til en verdi av 454 millioner kroner i februar 
  • Verdien økte med 130 millioner kroner, eller 40 prosent, sammenlignet med februar i fjor 
  • Det er en vekst i volum på 62 prosent 
  • Ukraina, USA og Thailand var de største markedene for ørret i februar 

- I motsetning til laks var det fersk hel fisk som volummessig økte mest for ørreten, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. 

Fersk hel ørret økte i volum med 118 prosent, til 3 457 tonn, mens fersk filet gikk tilbake med 15 prosent, til 368 tonn. Fryst filet gikk tilbake med 58 prosent, til 67 tonn. 

Stor økning til Ukraina 

Ukraina hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 85 millioner kroner, eller 650 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Ukraina endte på 1 151 tonn, noe som er 641 prosent høyere enn samme måned i fjor. 

Oppdrettstorsk sto for 12 prosent av eksporten av fersk torsk 

Norge eksporterte 7 696 tonn fersk torsk til en verdi av 474 millioner kroner i februar Verdien falt med 4 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Volumet falt med 1 prosent Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i februar 

Det har vært økte landinger, økt eksport av oppdrettstorsk og en svak nedgang i totalt eksportvolum av fersk torsk i februar. 

Eksportvolumet av oppdrettstorsk endte på 1 117 tonn, med en eksportverdi på 59 millioner kroner. Dette er en økning på 22 prosent i volum, og 33 prosent i verdi sammenlignet med februar i fjor. 

- Oppdrettstorsk sto for 12 prosent av eksporten av fersk torsk i februar. Mens transittlandet Danmark var det største markeder for fersk villtorsk i forrige måned, var det et annet transittland, Nederland, som var største marked for oppdrettstorsken, forklarer Brækkan.