Tor Einar Horsberg fra NMBU. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Tor Einar Horsberg fra NMBU. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Lufenuron-resistens kan nok utvikles hos lus – men landbrukserfaringene er gode

Professor Tor-Einar Horsberg tror lakselus er i stand til å utvikle resistens mot lufenuron, og advarer mot at dersom bruken blir omfattende vil dette skje raskere enn ved en begrenset bruk. Men erfaringene fra landbruket gir imidlertid grunn til forsiktig optimisme for at det ikke skal skje like raskt som med andre.

Publisert

Kyst.no formidlet i går at legemiddelprodusenten Elanco nå har søkt om markedsføringstillatelse på et nytt lusemiddel med virkestoffet lufenuron.

Les også: Nytt lusemiddel endelig inne til godkjenning

Horsberg viser til at det på grunn resistens-situasjonen på de fleste lusemidler mange steder, er et stort behov for andre kontrolltiltak mot lusen.

- Både ikke-medikamentelle og medikamentelle. Mange ikke-medikamentelle tiltak er fortsatt under utprøving, så det vil nok gå flere år før de er fullt implementerte. Jeg tror det er urealistisk å tro at lakselus-bekjempelsen fullt ut kan foregå uten bruk av medikamenter. Så behovet for et nytt, effektivt lusemiddel er absolutt der, mener Horsberg.

- Mindre resistensproblemer

Horsberg viser så til at laksenæringen i årene som kommer, vil bli mindre avhengig av medikamenter i lusekampen, og påpeker at middelet bør ha en begrenset bruk for å ha lang levetid.

- Lakselus kan nok utvikle resistens mot dette middelet. Det finnes knapt nok noen bekjempingsmidler internasjonalt som det ikke er utviklet resistens mot hos en eller annen organisme. Dersom bruken blir omfattende vil dette skje raskere enn ved en begrenset bruk, forteller han.

- Imidlertid er det i landbruket registrert mindre resistensproblemer mot denne gruppen midler enn mot mange andre grupper, legger han til.

Han påpeker så at han svært begrenset kjennskap til detaljene for det nye produktet.

- En fordel er at dette midlet tilhører en gruppe legemidler som det så langt ikke har vært dokumentert resistens mot hos lakselus. En ulempe kan være at det kun skal brukes helt i starten av sjøvannsfasen, mens de vanskeligste problemene med lakselus gjerne kommer på høsten før fisken skal slaktes, sier han.

-Må brukes fornuftig

Han påpeker at effekten av lufenuron har vært studert gjennom kliniske undersøkelser, men disse dataene har ikke han tilgang til.

Les også: Slik virker lufenuron

- Her må jeg henvise til produsenten, Elanco. De har all dokumentasjon rundt produktet. Denne skal nå gjennomgås av Legemiddelverket. Det er ikke vanlig at legemiddelprodusentene offentliggjør resultatene fra de ulike undersøkelsene de har gjort, påpeker professoren.

Professoren mener således det er for tidlig å si noe konkret om den mulige effekten til dette midlet.

- Først må det vurderes av legemiddelmyndighetene, og eventuelt få en markedsføringstillatelse. Men nøkkelen til å beholde effekten av et hvert nytt middel lengst mulig er å unngå ensidig bruk. Det må ikke bli et dominerende kontrolltiltak, men brukes fornuftig i kombinasjon med ikke-medikamentelle metoder og andre legemidler. På den måten beholder brorparten av lakseluspopulasjonen sin følsomhet for midlet. Derved blir ikke seleksjonstrykket sterkere enn at det nøytraliseres av parasitter som ikke er selektert for resistens, sier han.