Illustrasjonsbilde: Mowi lokalitet.

Sparer miljøet for 600 000 liter diesel årlig

15 kilometer utenfor Frøya, ytterst mot storhavet, har sjømatselskapet Mowi seks oppdrettslokaliteter. To av dem har allerede fått erstattet dieselanleggene på fôrflåtene med landstrøm, og nå er arbeidet med å elektrifisere de siste fire i full gang.

– Dette er et naturlig, men stort skritt videre for oss. Vi har jobbet med å kutte utslippene på lokalitetene våre i flere år nå. Det er ikke for ingenting at Mowi har blitt kåret til verdens mest bærekraftige proteinprodusent fire år på rad, forteller Arnt Erik Tronvold, som er leder operasjonell støtte i region midt og vest hos Mowi i en pressemelding.

Det er FAIRR Initiative som har kåret Mowi til mest bærekraftige proteinprodusent.

Norges største

Elektrifiseringen av oppdrettslokalitetene utenfor Frøya føyer seg inn i rekken av lokaliteter som blir elektrifisert. Det mest uvanlige med dette prosjektet, er størrelsen.

– Meg bekjent er dette det største landstrømprosjektet i havbruksnæringa til dags dato, sier Jakob Krogsrud, som er markedssjef for havbrukssatsingen i fornybarselskapet NTE.

Og med det største prosjektet følger også store tall:

  • Sjøkablene blir over 20 kilometer lange. Høyspent-sjøkabelen som går ut til øya hvor energihub-en etableres, er på 15 km; og det er den lengste som er laget i ett stykke uten skjøting hos Nexans i Rognan.

  • Landstrømprosjektet bidrar til at Mowi kan fase ut rundt 600 000 liter diesel årlig.

  • Dieselreduksjonen tilsvarer ca. 1600 tonn Co2e.

Godt partnerskap

Jobben med å fase ut dieselanleggene til fordel for landstrøm, er det NTE som har fått.

– Det var viktig for oss å finne en partner som både er finansielt sterk nok og som har den faglige kunnskapen som skal til for å gjennomføre prosjektet fra A til Å, sier Tronvold.

– Dette er et stort og komplekst landstrømprosjekt, sier Krogsrud, som er prosjektutvikler og har ansvaret for hele leveransen. – Det er lite tilgang på strøm utenfor Sula, og derfor er det valgt en hybridløsning med landstrøm, batteri og generatorer.

Batteriene er med og halverer dieselforbruket i perioden frem til landstrømanlegget er koblet opp. Løsningen Mowi har valgt, er levert av bergensselskapet Fjord Maritime. Arbeidet med landstrømanlegget er godt i gang, både til lands og til vanns. Når jobben er ferdig, vil det stå en nettstasjon ytterst på Frøya og en energihub på en øy i havgapet som sjøkablene går ut fra.

Når landstrømanlegget er oppe og står, vil Mowi både redusere klimautslippene sine og få ned vedlikeholdskostnadene.

Siden Mowi planlegger å etablere fôringssentraler i tilknytning til lokaliteten, er det også fiber i strømkabelen. Internettilkobling er avgjørende for at fôringen kan skje fra en sentral i stedet for på selve lokaliteten.

– Kameraene på hver enkelt merd gir oss full kontroll på fôringen, sier Tronvold.

Nok strøm til alle

Mowi har fått støtte fra Enova for å gjennomføre prosjektet.

– Oppdrettsnæringa må i likhet med alle andre næringer kutte utslipp. Dette prosjektet er et svært godt eksempel på reduserte klimagassutslipp med elektrifisering gjennom å bruke energi på en smartere måte og slik redusere behovet for å bygge nytt nett. Enova støtter de som går foran og vi ser fram til hvordan denne energihuben vil bidra til omstilling i norsk oppdrettsnæring, sier Ole Even Hollås, markedssjef for vare- og energiproduksjon i Enova.

– Det er knapphet på strøm mange steder langs norskekysten, og kombinasjonen av batteri og landstrøm gjør at Mowi ikke trenger så mye strøm fra land, forklarer Krogsrud. – Det gjør at oppdrettsanlegg kan kobles til strømnettet selv der det er redusert kapasitet i nettet.

Hvis fôrflåtene har behov for mer strøm enn det landstrømanlegget kan gi dem, for eksempel under fôringsperiodene, suppleres de med strøm fra batteriene i hybridanlegget. Løsningen gjør det også mulig å lade arbeidsbåter ved forflåtene, bruke elektriske notvaskere og beskytter kritisk infrastruktur ved et eventuelt strømbrudd. Det hjelper også til å holde effekttoppene nede.

Planlegger utvidelse

Mowi er i full gang med å planlegge for et fjerde anlegg i havet utenfor Frøya.

– Vi har store ambisjoner for bærekraftsarbeidet vårt, sier Tronvold. – Det at vi sparer over 1700 liter diesel i døgnet bare på disse tre lokalitetene, sier noe om potensialet for havbruksnæringa. Vi er stolte av å være så tidlig ute med kombinasjonen av landstrøm og batteri.