Det norske batteriteknologi-selskapet Hagal har kjøpt Norwegian Ocean Power for å kunne sette fart på elektrifiseringen av sjønæringen med en ny generasjon maritime batteriløsninger. Foto: Hagal.

Hagal vil elektrifisere sjønæringen med ny batteriteknologi

Teknologiselskapet Hagal kjøper opp Norwegian Ocean Power. Målet er å hjelpe sjønæringen i transisjonen mot mer elektrifisering og gjøre batteriteknologi til et naturlig førstevalg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Med regjeringens ambisjoner om å halvere utslipp innen 2030, og Den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen, IMOs, mål om minst en halvering av globale utslipp innen 2050, trappes arbeidet med grønn omstilling i maritim sektor opp.

Nå forener teknologiselskapene Hagal AS og Norwegian Ocean Power AS (NOP) krefter for å sette fart på utviklingen av neste generasjons maritime batteriløsninger.

- Det er et svimlende potensial for å redusere utslipp og skape grønn vekst i maritim sektor med bruk av batteriteknologi. De smarte og kostnadseffektive løsningene som gjør denne teknologien til et førstevalg, har imidlertid latt vente på seg. Det er her vi kommer inn i bildet, forteller Christian Ringvold, administrerende direktør i Hagal AS i en pressemelding.

Hagal er et teknologiselskap etablert i 2018 som utvikler kostnadseffektive batterier med avansert maskinlæring.

Selskapet utvikler en teknologi som bruker kunstig intelligens for å optimalisere og gjenbruke battericeller. Det gjør at batterier får lengre levetid og at brukte batterier kan tas inn og gjenbrukes i fremtidige applikasjoner. Mer effektiv energilagring gir en kraftig reduksjon i CO2-utslipp og mye lavere kostnader.

En sirkulær løsning

Etterspørselen etter grønne, sirkulære energiløsninger i maritim sektor er stor, men tradisjonelle batteriløsninger har for mange blitt for kompliserte og kostbare og velges derfor bort. Det ville Hagal gjøre noe med.

- Gjennom å kombinere NOPs maritime batteriløsninger med Hagals teknologi kan vi tilby et konkurransedyktig alternativt til tradisjonelle løsninger. Ambisjonen er å bidra til at elektriske og utslippsfrie løsninger blir det naturlige førstevalget for alle, og slik skape en sirkulær og mer bærekraftig sektor, sier Ringvold.

Hagal ser mot det internasjonale markedet, men vil ha Norge som viktigste nedslagsfelt. Selskapet melder de er allerede i gang med kundesamarbeid innen akvakultur og sjøtransport, og vil skalere raskt. Det er Hagal Assets AS, et heleid datterselskap av Hagal AS, som er kjøperen av Norwegian Ocean Power AS.