Evoy melder i en pressemelding at båtbyggere merker en økt forespørsel etter elektriske båter.

Grunnrenteskatten og investeringsvilje – hva skjer?

Innføring av grunnrenteskatten førte til investeringsstopp i havbrukssektoren. Nå merker likevel produsenter av elektriske båter at ivesteringsviljen er på vei tilbake, melder Evoy.

Publisert

Bremnes Seashore er blant oppdretterne som har investert i elektrisk persontransportbåt. «Elisabeth» har nå vært i drift i to år og fartøyansvarlig Anders Grønås melder om store besparelser på drift og vedlikehold i forhold til tradisjonelle båter med fossilt drivstoff. 

- Vi er svært fornøyde med vår elektriske Polarcirkel-båt og opplever den som driftssikker og økonomisk. Vi har nå en ny elektrisk persontransportbåt under ferdigstilling hos en annen båtbygger og ser fram til å ta denne i bruk om relativt kort tid. Med økt fokus på økonomi, arbeidsmiljø og bærekraft er det ikke tvil om at bruken av elektriske båter vil øke i oppdrettssektoren, sier Grønås i en pressemelding.

Gunstig investering

Evoy mener det er økonomisk fordelaktig med elektrisk fremdrift. Det statlige organet Enova har gjennom flere år gitt støtte til inntil 50 % av merkostnadene ved elektrisk fremdrift. Mange oppdrettere har hittil benyttet seg av Enova sine ulike ordninger, blant annet ved å få støtte til 42 elektriske persontransportbåter. Disse oppdretterne oppnår store investeringsfordeler. 

Sist vår fjernet Enova støtteordningen. Oppdrettsnæringa og leverandører av elektriske fremdriftssystem ser fram til lansering av oppfølgende støtteordning i 2024. 

Den nye grunnrenteskatten har vært omstridt. Evoy påpeker likevel i pressemeldingen at når skatten nå først er innført, gir den likevel en likviditetsfordel for oppdretterne da alle investeringer i sjøfasen går til direktefradrag i grunnlaget for grunnrenteskatten det året investeringen blir gjort.

Fordelaktig driftsøkonomi

Evoy skriver videre i pressemeldingen at få komponenter og driftssikkert system gir lave kostnader til service og vedlikehold av elektriske båter. Samtidig er energiprisen i Norge generelt mye lavere for elektrisk strøm enn for bensin og diesel. Ved normal strømpris er drivstoffutgiftene inntil 5-10 ganger høyere for båter som drives med fossilt drivstoff kontra elektrisk energi i følge Evoy.

- Støtteordninger og rimelig driftsøkonomi gir typisk tilbakebetalingstid på 3-5 år for merkostnadene ved elektrisk fremdriftssystem i elektriske persontransportbåter til oppdrettsnæringa. Vedtatt økning i CO2-avgift på fossilt drivstoff vil gjøre elektrisk drift enda mer fordelaktig i årene som kommer, legger de til.

Fra nyskjerrighet til handling

Flere elektriske båter vil bli presentert under den store Aqua Nor-messa i Trondheim 22.-24. august. Det er allerede omfattende interesse for båtene og prøveturer. Det er tydelig at oppdrettsnæringen er i ferd med å gå fra en fase med avventende nysgjerrighet til mer konkret handling. Selv om grunnrenteskatten har redusert investeringsevnen til oppdretterne, opplever båtbyggere økende antall bestillinger av elektriske båter, skriver Evoy avslutningsvis.