Bildet viser skader på ryggrad som følge av elektrisk strøm i kar. Røntgen tatt hos Karmsund Dyrehospital.
Bildet viser skader på ryggrad som følge av elektrisk strøm i kar. Røntgen tatt hos Karmsund Dyrehospital.

Obs, obs! Elektrisk utstyr i kar kan gi fisken problemer

Solveig M. R. Nygaard, i FoMAS har etter over 30 år i havbruksnæringen aldri sett slike skader etter elektrisk strøm på fisk i oppdrettskar.

Publisert

Hun påpeker at elektrisk utstyr som lys og strømsettere oftere og oftere plasseres nede i karet. Men feil på utstyret gi skade på fisken og øke dødeligheten.

Nygaard, som er veterinærspesialist – fisk, i FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS forteller her om en hendelse hun mener må bli kjent i bransjen:

Hva skjedde?

I desember 2017 oppstod det forøket dødelighet i ett kar i et gjennomstrømningsanlegg.

Det var kun vårsmolt 2018 i anlegget og karet med forøket dødelighet var av mellomste sortering, under 100 gram og viste ingen tegn til smoltifisering.

Obduksjonsfunn viste kun blodfylt nyre og bleik lever. Histologi viste blødning i nyrevev.

Dødeligheten fortsatte og ved rutinekontroll i januar 2018, ble det funnet skjelettskader på dødfisken i det aktuelle karet. Fokus ble satt på eventuell overledning i karet, og det viste seg at det var feil på 1 elektrisk strømsetter. Det var ikke utslag på jordfeilbryter i sikringsskapet.

Dødeligheten stagnerte straks strømsetteren var tatt opp.

Skader fra elektrisk strøm i vannet

I etterkant ble det registrert innslag av tydelige pukler og fortykkelser i flere deler av ryggraden på fisken i det aktuelle karet.

Fiskegruppen ble derfor gjennomgått i begynnelsen av april 2018 for å vurdere om den kunne settes i sjø.

Det ble tatt opp tilfeldig fisk som ble bedøvet og vurdert ved palpasjon. Det viste seg at over 60 % av fiskene i karet hadde èn eller flere registrerbare fortykkelser i skjellettet.

Det ble vurdert om skadene kunne forventes å bli reparert i takt med fiskens vekst. Vi hadde ingen erfaringsdata fra tilsvarende funn og det ble bestemt at fisken skulle destrueres.

Røntgen viste store skader på flere punkt i skjelettet enn det som kunne registreres ved palpasjon.

Diskusjon

Det er kjent både fra el-fiske og el-bedøving på slakterier at elektrisk strøm kan gi brudd i ryggen og andre skader på beinvev samt blødninger i muskulatur og indre organer.

Undertegnede har etter over 30 år i havbruksnæringen aldri sett slike skader etter elektrisk strøm på fisk i oppdrettskar.

Etter hvert som det tas i bruk stadig større kar, vil også elektrisk utstyr som både lys og strømsettere settes ned i vannet.  

Risikoen bør vurderes fortløpende og man bør ikke stole på at jordfeilbryter og sikringsskap avslører feilen.