Emilsen Fisk sitt kontor på Lauvøya i Rørvik.

Emilsen Fisk og Nova Sea hever konsesjonskjøp

- Det er vanlige arbeidsfolk, i bedrifter primært plassert i distrikts-Norge, som nå i første omgang rammes av regjeringens forslag, sier Emilsen Fisk, som nå hever kjøp av ekstra MTB.

Publisert Sist oppdatert

Finansdirektør i Emilsen Gruppen Tore Bratland melder i dag at Emilsen Fisk velger å benytte seg av muligheten for å heve kjøp av MTB til fast pris gjort i 2022.

Selskapet har tidligere i år benyttet seg av tilbud om kjøp av MTB til en fast pris på kr. 200.000,-/ tonn.

- Med forslaget fra regjeringen om grunnrenteskatt anser selskapet det nå som for usikkert å betale en slik pris for vekst. Hevingen gjelder «1 % vekst», og «unntaksvekst» som er gjort tilgjengelig gjennom produksjon med lave lusetall, skriver selskapet.

- Det er synd, og et stort skritt tilbake for en hel næring. Vi har allerede begynt å se konturene av hvilke konsekvenser forslaget vil medføre. Investeringer til mange milliarder er på få dager besluttet utsatt, med fare for kansellering. Vi har sett de første varslene om mulig permittering for selskap som har fått kansellert store kontrakter på leveranser mot havbruksnæringen. Det er vanlige arbeidsfolk, i bedrifter primært plassert i distrikts-Norge, som nå i første omgang rammes av regjeringens forslag, sier Bratland i meldingen.

- Svært dramatisk

Nova Sea melder også mandag at de velger å heve vekstkjøpet på en prosent, som de betalte 53,4 millioner kroner for i juni.

- Med bakgrunn i regjeringens grunnrentebeskatning, gjenspeiler ikke verdien av kjøpt fastpris den faktiske verdien av volumet, skriver selskapet.

- Vi har bygget opp vårt selskap over 50 år for å kunne skape flere arbeidsplasser, lokaleringvirkninger og bygge sterke lokalsamfunn. Nå settes dette på spill, noe som er sværtdramatisk, sier administrerende direktør Tom Eirik Aasjord.