Daglig leder Roy Emilsen (til venstre) og konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg er gjensidig glade for den nye avtalen mellom Emilsen Fisk og SinkabergHansen. Framtidas gode settefisk i riktig størrelse er kjernen for oppdretterne i Nærøysund. Foto: SinkabergHansen

Emilsen inn i settefisk

Emilsen Fisk kjøper seg inn i selskapene Bindalssmolt og Svaberget Smolt. En andel på 34 prosent i begge selskapene sikrer oppdretteren i Nærøysund tilgang på egen smolt, samt verdifull fleksibilitet og kvalitet for utsett i et langsiktig perspektiv.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

SinkabergHansen eier i utgangspunktet både Bindalssmolt og Svaberget Smolt; lokalisert bokstavelig talt på grensa mellom Nordland og Trøndelag. Bindalssmolt er et rent gjennomstrømmingsanlegg etablert i 1985 og senere renovert i flere omganger, mens Svaberget Smolt fysisk på trøndelagssida (Nærøysund) er et større RAS-anlegg som vil være ferdig installert første kvartal i 2022.

Avtalen mellom Emilsen Fisk og SinkabergHansen gjelder fra 1.1.2021 og ble endelig signert i går torsdag.  Både Bindalssmolt og Svaberget Smolt vil videreføres som før, uten navneendring. Overordnet blir god smolt i rett størrelse for begge eierne; samt for kunder med langvarig samarbeid med Bindalssmolt. 

«Godt å komme inn»

Daglig leder Roy Emilsen i Emilsen Fisk sier seg meget fornøyd med avtalen og eierposten som legges under Emilsen Gruppen.

- Handelen gjør oss selvforsynt med settefisk. Vi kjenner Bindalssmolt som en leverandør med verdifull erfaring og som har levert kvalitet over lang tid. Det gjør det godt å komme inn her. Svaberget Smolt vil gi det nødvendige løftet inn i framtida, ved at vi i stor grad kan skreddersy både tidspunkt, størrelse og ikke minst hvor vi kan sette ut fisken, sier Emilsen.

Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen verdsetter det forsterkede samarbeidet mellom selskapene.

- Ikke minst Svaberget Smolt er en betydelig investering som vil ruste oss for videre vekst. Storsmolt, fleksibilitet, felles planlegging og fortsatt samdrift i sjøen vil videreføre en strategi hvor god dyrevelferd, forebygging av lus og generelt effektiv drift er nøkkelfaktorer, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Forsterket samarbeid

Som lokalt eide oppdrettere har Emilsen Fisk og SinkabergHansen samarbeidet i over 40 år. I 2017 gikk selskapene inn i formell samdrift på sjøen, som også ga etablering av et felles selskap for drift av avlusingsmateriell – SBH Emilsen Akvamiljø AS.