Den første av de tre flåtene i SBH Emilsen Akvamiljø, oppsatt med SkaMik, ble satt i drift i fjor sommer. Foto: Tom Lysø.

Investerer 120 millioner i tre ulike mekaniske avlusingsmetoder

- Lusa skal motstand finne! Emilsen Fisk og SinkabergHansen samler i et felles selskap tre ulike system for kjemikaliefri mekanisk avlusing, skriver oppdretterne.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en pressemelding skriver selskapene at SBH Emilsen Akvamiljø (SEA) AS er navnet på det nye selskapet.  Totalt investeres vel 120 millioner kroner i tre flåter, hver med et eget komplett system for mekanisk avlusing. To av anleggene, SkaMik og Hydrolicer, er utviklet av egne fagmiljø på Namdalskysten. Videre vil selve drifta av flåtene gi mange stillinger på hel- og deltid.

Målet bærekraftig kontroll av parasitten som fortsatt vil legge grunnleggende utfordringer i næringa. Sjefene Finn W. Sinkaberg og Roy Emilsen har god tro om effekten av samarbeidet.

- Her vil to selskap åpenbart stå sterkere enn ett. Samlet får vi en større mengde «våpen». Og ikke minst settes vi i stand til å drifte den samla mengden materiell mer effektivt, med gunstig effekt også på kostnadsbildet, sier de.

Sjefene Roy Emilsen (til venstre) og Finn W. Sinkaberg er sammen om etableringen SBH Emilsen Akvamiljø AS. . Effektiv drift av tre ulike system er det som vil gjelde; her er selskapets nye flåte med Hydrolicer under montering på Marøya i Nærøy. Foto: Tom Lysø.

Avlusere på flåter

Det nye selskapet vil operere tre ulike system for mekanisk avlusing: Optilicer, HydroLicer og SkaMik. Alle de tre ulike systemene blir oppsatt permanent på egne flåter. De vil ikke ha egne ansatte, men drifta av anleggene skal organiseres med egne serviceteam satt opp fra selskapene Stig Harry og Fisheraquaservice. I tillegg vil eget personell fra oppdrettselskapene stille for klargjøring av nøter og andre forberedelser.

- Strategien er i utgangspunktet grei: Riktig materiell og kapasitet skal være på plass i rett tid, og vi skal ha klar oversikt over hva som er best og mest effektiv prioritering ut fra den totale situasjonen i området, framholder Roy Emilsen.

I forkant av årets «lusesesong» er det klart at utfordringene i området Vikna/Nærøy vil bli lettere å håndtere. Det skyldes at begge de to aktuelle selskapene har vesentlig mindre fisk i sjøen. Årsaken er i alt tre påvisninger av PD-virus, og påfølgende pålagt uttak av denne fisken.

Drift av de tre flåtene vil gi verdifullt sesongarbeid for mange; både fiskere og andre. Her fra kontrollrommet på SkaMik-flåten som ble satt i drift i 2016. . Foto: Tom Lysø.

– Det er situasjonen nå, men på sikt skal jo regionen over i en normalsituasjon. Da vil vi for alvor se positive virkning av ikke bare dette samarbeidet – men den totale effekten rundt soneplanlegging, smoltutsett i skjermede «barnehager», samordnet drift og fiskehelsearbeid, mener Finn W. Sinkaberg og Roy Emilsen

Verdifullt for lokale fiskere

- Drift av de tre avlusingsflåtene vil bety mye. Opp mot 20 arbeidsplasser i tida på året hvor tradisjonelt fiske har lavsesong.

Daglig leder Stig Myhre i selskapene Stig Harry og Fisheraqvaservice sier dette. Drifta av alle flåtene i SBH Emilsen Akvamiljø (SEA) settes bort til Myhre og hans folk.

- Veldig positivt, ettersom «lusesesongen» krever mest når det er mindre å gjøre innen tradisjonelt fiske. Derfor kan vi ved behov ha dedikert personell på flåtene. I de mest hektiske periodene av sommerhalvåret kjøres døgnkontinuerlig og i flere skift, forteller Myhre.  En god del av de som vil yte service til havbruksnæringa ror tradisjonelt fiske i andre perioder av året.

Behovet for å tilby nødvendige bekvemmelighet og hvile mellom arbeidsøktene gjør at Fisheraqvaservice også har under bygging en kombinert fiske- og servicebåt. Når det ikke er sesong for mekanisk avlusing, vil båten nyttes til tradisjonelt fiske.

- Svært verdifullt at en slik spesialisert tjeneste utvikles lokalt. Kompetansen på fiskehelse og effektiv drift økes, samtidig som vi i tillegg til fiskere kan tilby deltidsjobber til flere yrkesgrupper lokalt: Blant annet sjøfolk og personer som jobber turnus offshore og kan tenke seg å nytte noe av sine fritørner til å ta hånd om litt lus, sier Stig Myhre.