Engesund-merden er forankret ved lokaliteten Ådnekvamme i Masfjorden. I oktober fylles den med fisk. Foto: Engesund Fiskeoppdrett.

Engesund-merden på plass

Betongmerden til Engesund Fiskeoppdrett er ankommet lokaliteten den skal være på. Nå begynner testingen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I begynnelsen av august ble Engesund-merden snorklippet og feiret  ved et arrangement hos produsenten Bergen Group Sjøsterk på Stamneset i Bergen.

- Planen er å fôre opp fisk i betongmerden til et halvt kilo. Deretter skal den settes ut annethvert år i hhv. lokaliteten i Duesund eller lokaliteten Laberget, fortalte daglig leder i Engesund Fiskeoppdrett, Svein Eivind Gilje til Kyst.no da merden ble vist frem.

Fakta Engsund-merden:

  • Betongmerd for produksjon av postsmolt
  • Konseptet for er hentet fra Backe Bergen (nå Bergen Group Sjøsterk ) sine betongflåter.
  • Den første merden rommer 1000 kbm, og vil med tetthet på 50 kg/kbm kunne ha ca 100 000 fisk per gang.
  • Flåten er finansiert av Innovasjon Norge og European Investment Fund.
  • Merden er bygget som et gjennomstrømmingsanlegg. Vannet hentes fra 20 meter, filtreres for alt fra maneter til lakseluslarver.
  • Pumpekapasiteten er på 1500 kbm/timen.
  • Vannet tilsettes i den ene kortveggen og hentes ut i den andre. Noe av vannet oksygeneneres og sendes i retur, mens det andre sendes ut på 5 meters dybde.
  • En vaskerobot skal daglig kjøres på kveldstid for å hente ut mest mulig slam.
  • Energiforbruket er beregnet til ca 1,35 kWh per kg fisk.

Merden forlot få dager etter Stamneset med kurs for lokaliteten Ådnekvamme i Masfjorden, nord i Hordaland.

Der er den nå kommet vel frem.

- Sist uke ble den forankret og denne uken blir det montert på innløpsrør og landstrøm, forteller Gisle Andre Enstad. Han har vært prosjektleder fra Engesund sin side for prosjektering og bygging av merden, og går nå over til å være produksjonssjef for den når den kommer i drift.

Han forteller at vaskeroboten, som daglig skal gjøre rent i merden og hente ut slam, også blir ferdigstilt i disse dager.

- Etter planen skal vi fylle vann i merden neste uke. Da blir det testing av pumper, oksygenanlegg og vaskerobot.

Den første fisken vil bli levert i begynnelsen av oktober.

- Dermed får vi nå nesten en måned med testkjøring først, sier Enstad. 

Selskapet planlegger å bruke tre måneder per produksjon av 0,5 kg fisk. Første levering av fisk fra merden til matfisklokalitet blir dermed rundt årsskiftet.

Se bilder fra fremvisingen av Engesund-merden tidlig i august i galleriet under: