Aquatraz. Foto: Midt Norsk Havbruk Produksjon AS.

Fire nye svar på utviklingtillatelser

Ja til MNH-Produksjon, ja til Stadion laks og nei til både Folla alger og EnviroFjord-konseptet, melder Fiskeridirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskeridirektoratet fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til MNH-Produksjon for deres Aquatraz-konsept. Dermed ble halvparten av deres omsøkte tillatelser godkjent.

Stadionlaks skal lages i betong og ha et volum på 34 000 kbm.

Samtidig mottok Stadion Laks avklaring om at deres konsept faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Selskapet søkte 15 utviklingstillatelser for deres rektangulære betongbasseng, men i følge Fiskeridirektoratet ønskes det en avklaring på biomassebehovet.

Norsk Sjømat Oppdretts sitt EnviroFjordkonsept fikk avslag på deres søknad om fire utviklingstillatelser med deres forflytningssystem for fisk med integrert avlusning ved hjelp av varmluft eller damp.

"Etter Fiskeridirektoratets vurdering mangler det omsøkte konseptet, i likhet med behandlingsflåten Helixir, en tilstrekkelig nær tilknytning til produksjonsenheten og selve produksjonen av fisk til å omfattes av formålet med utviklingstillatelser. ", skrives det i avslaget.

Folla Alger har mottatt avslag på sine tre omsøkte utviklingstillatelser. "Etter Fiskeridirektoratet sitt syn er det mer nærliggende å anse konseptet som en ny driftsform, som eksplisitt er unntatt fra formålet med ordningen, jf. retningslinjene side 1", skriver de i avslaget.