Erko Settefisk har testet ut nanoboble-konseptet på liten fisk, og skal nå installere det også for stor fisk. Bildet viser teknisk leder hos Erko Settefisk, Sveinung Mjønes og salgssjef i Scan Aqua, Atle Moen. Foto: Scan Aqua
Erko Settefisk har testet ut nanoboble-konseptet på liten fisk, og skal nå installere det også for stor fisk. Bildet viser teknisk leder hos Erko Settefisk, Sveinung Mjønes og salgssjef i Scan Aqua, Atle Moen. Foto: Scan Aqua

Forsket på bruk av nanobobler: - Vil bedre vannkvalitet og fiske­velferd

En helt ny teknologi basert på nanobobler skal ifølge selskapet Scan Aqua øke produktiviteten og lønnsomheten i havbruksnæringen.

Publisert

I tre år har Stavanger-selskapet forsket på og utviklet bruk av nanobobler i fiskeoppdrettsanlegg. De har dradd veksler på morselskapet Scan Tech, som har kompetanse innen gassoverføring til vann fra offshoreindustrien.

Scan Aqua lanserer nå det de kaller for en komplett løsning for lokal oksygenproduksjon med bruk av selskapets nanobobleteknologi tilpasset havbruksnæringen, sier salgssjef Atle Moen i en pressemelding.

- Et paradigmeskifte

Selskapet mener nanobobleteknologi i oppdrettsnæringen må ansees som et paradigmeskifte for innløsning av oksygen, og hevder forskningen viser at fordelene er betydelige.

- Det er 62 millioner nanobobler i en mikroboble, og disse ørsmå boblene har ikke oppdrift og forblir i vannet over lengre tid. Dette gir en betraktelig mer effektiv oksygeninnløsning i forhold til konvensjonell oksygenering, hvor 60 % av tilsatt oksygen stiger til overflaten og forsvinner ut i atmosfæren, forteller salgssjef i Scan Aqua, Atle Moen i pressemeldingen.

Konsekvensen av økt innløsning vil da ifølge selskapet bl.a. gi både bedre vannkvalitet og fiskevelferd, som igjen vil gi økt økonomisk gevinst.

- Nanobobleteknologien kommer spesielt til sin rett i både i RAS-anlegg, semi- og fullukkede merder og på brønnbåter, sier han.

Uttestet hos Erko Settefisk

Scan Aqua forteller de samarbeider med flere store aktører i oppdrettsnæringen. En av dem er Erko Settefisk, som bruker ScanOxy nanobobler både i ferskvann og i brakkvann.

Teknisk leder hos Erko Settefisk, Sveinung Mjønes, sier deres erfaring så langt er positiv.

- Tilbakemeldingene fra røkterne er bl.a. at løsningen forenkler arbeidsdagen og er driftssikker. Rengjøring har vært unødvendig, forteller han.

Erko Settefisk skal nå bruke Scan Oxy på stor fisk og de sier de er spent på resultatene av bruk på maksimal biomasse i anlegget.