Arbeidsfartøy brukt i forbindelse med inspeksjoner. Foto: Njord Aqua.
Arbeidsfartøy brukt i forbindelse med inspeksjoner. Foto: Njord Aqua.

- Fagkunnskap innen ROV-operasjoner lønner seg

Njord Aqua har spesialisert seg for ROV-inspeksjoner for oppdrett. Daglig leder Erling Aarvik Borgen tror fagkunnskap innen slike operasjoner er viktig for fremtidens havbruk. Han forteller også at de som nyere bedrift ser det er lettest å få innpass hos de mindre oppdretterne.

Publisert

Njord Aqua er lokalisert på Tysnes i Hordaland, og ble etablert i november 2015. Selskapets daglige leder, Erling Aarvik Borgen, forteller til kyst.no at de brukte slutten av 2015 og 2016 på å finne ut hvilket marked de skulle satse på.

- Valget gikk på oppdrettsnæringen, sier han. 

I dag har selskapet to heltidsansatte, Borgen selv og Trond Hartvig Bakkane. I tillegg har de flere folk som kan hentes inn ved inspeksjoner. Borgen forteller at både han og Bakkane har bakgrunn fra ROV-operasjoner innenfor olje- og gassnæringen, med fagbrev i undervannsoperasjoner. Dermed sitter de på god kompetanse, noe Borgen mener er helt essensielt.

- Vi ser først og fremst at det er fagkunnskap innen ROV-operasjoner som lønner seg.

- Ikke lett

Videre forteller Borgen at det ikke har vært veldig lett å komme inn i oppdrettsnæringen, men at oppdretterne nå begynner å se behovet for tjenestene de tilbyr,måten de tenker i forhold til inspeksjoner.

- Vi har jo også måttet tilpasse vår tankemåte i forhold til oppdretterne, sier han.

Han mener ROV er et voksende markedssegment innen havbruk, og legger til at begge gründerne har hatt en bratt læringskurve, og at det ikke nødvendigvis er bare positivt å komme fra olje og gassbransjen.

-  Men operasjonene er relativt like. Det er som regel bare størrelsen som skiller.

Allikevel tror Borgen teknologiutviklingen innen havbruk vil skje i sammenheng med offshore, og at kunnskap fra oljebransjen vil være nyttig i oppdrett, når det kommer til ROV-operasjoner

- Må få fagkunnskap om undervannsoperasjoner

Selv om ROV er et voksende marked innen oppdrett, finnes det også utfordringer, noe som også ble uttrykt på blant annet Teknakonferansen i Trondheim i september.

Les også: - Behov for ROV-piloter med erfaring fra Havbruk

- Utfordringen er å få på plass en fagkunnskap om undervannsoperasjoner. Dette er nødvendig for å ha en forståelse av hva du kan bruke en ROV til, som konkurranse mot dykkere, påpeker Borgen.

Han legger til at han selv synes næringen er på god vei til å benytte seg av både innovative løsninger og standardisering,  når det kommer til undervannsinspeksjoner.

- Bruk av anlegg i mer eksponerte lokaliteter vil også tvinge frem økt bruk av fjernstyrt teknologi. Værutsatte lokaliteter påfører en økt trussel mot dykkeren, legger Borgen til.

Han tror derfor det vil bli en teknologiutvikling og større bruk av ROV i fremtiden.

Inspeksjonsfoto fra en undervannsoperasjon. Foto: Njord Aqua.
Inspeksjonsfoto fra en undervannsoperasjon. Foto: Njord Aqua.

- Lettest å få innpass hos de små

2017 er det første året Njord Aqua har vært i ordentlig drift, og i snitt har selskapet hatt rundt en til to inspeksjoner i måneden. Dette er for det meste førtøyningsinspeksjoner, men de har også utført generelle notinspeksjoner, og vært tilstede under avlusing.

- Vi vil kunne tilby inspeksjon på alle områder, og på hele linjen fra festepunkt til anker, sier Borgen.

Njord Aquas kundesegment er først og fremst Hordaland og deler av Sogn og Fjordane og Rogaland. Borgen forteller at her er det nok av anlegg å ta av. Av større kunder har de blant annet gjort operasjoner for Lerøy og Alsaker Fjordbruk.

- Det er allikevel lettere å få innpass hos de mindre oppdretterne, påpeker han.

Inspeksjonene blir siden rapportert inn i et program kalt Idoc, som både håndterer bilde og rapportering. Ved alvorlige funn, blir ansvarlige varslet direkte, slik at kunden skal få vite om det så fort som mulig.  Det jobbes og mye med videohåndtering, slik at kunden skal få tilgang til filene så snart de er klare etter en inspeksjon.

- Da skal de ha tilgang til all dokumentasjon i en skyløsning, avslutter Borgen.