Statsminister Erna Solberg og regjeringen la i dag frem deres havstrategi i Bergen. Foto: Magnus Petersen.

Satser 1,2 milliarder på å bli verdens fremste havnasjon

I dag la statsminister Erna Solberg frem regjeringens havstrategi om bord på Havforskningsinstituttets nye forskningsskip «Dr. Fridtjof Nansen» i Bergen. - Vi skal bli verdens fremste havnasjon, sa statsministeren.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Erna Solberg beskrev regjeringens havstrategi satsing som blå vekst gjennom grønn omstilling.

- Egentlig så kommer Norge fra havet, det er der vi har hentet vår økonomi og alt vi har levd av havet i alle år. Derfor heter vår havstrategi «ny vekst med stolt historie», sa statsministeren.

Vil bli verdens fremste havnasjon

"Dr. Fridjof Nansen" er Havnforskinginstituttets nye forskningsskip, her til kai i Bergen. Foto: Magnus Petersen.

Statsministeren ble introdusert av Havforskningsinstituttets leder, Sissel Rogne om bord på instituttets nyeste forskningsskip.

Solberg begynte med å gå gjennom historien til Norges forhold til havet, blant annet med lofotfisket og sjømateksporten gjennom historien.

- Hver eneste historiske epoke så har vi overført kunnskapen til nye næringer.

Hun sa videre at regjeringen nå vil være verdens fremste havnasjon.

- Vi mener vi har potensiale for det, vi mener vi skal være det og da må vi jobbe systematisk. Målsettingen er at Norge skal bli den foretrukne partner for forsking på havet, og til alle som søke kunnskap om havet, og om forvaltningen av havets ressurser.

Tilrettelegger for mer bærekraftig vekst

Næringsminister Monica Mæland vil sikre Norges posisjon som verdensledende havnasjon. Foto: Magnus Petersen.

Både Solberg og Mæland sa blant annet at de ser at petroleumsbransjen bidrar til offshorebasert havbruk.

- De interessante søknadene vi får innen utviklingskonsesjonene kommer fordi vi har en leverandørindustrien som vet hvordan det er å mestre havet, sa statmininsteren.

Hun nevnte at regjeringen vil legge til rette for fortsatt, bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

Næringsminister Mæland uttalte at det aldri vært satset mer på forsking, på innovasjon, på kunnskapsinnhenting innenfor havnæringene enn det Norge gjør i år.

- 1,2 milliarder bruker vi over statsbudsjettet, rettet mot havnæringene. Vi skal styrke den næringsrettede forskningen på tvers av havbruksnæringen. Så skal vi styrke kunnskapen om økosystemene i kystsonene, for å legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen, fortsatte hun, og la til at regjeringen vil styrke havnæringens internasjonale konkurransekraft.

- Fra vår siden handler det om å bidra til bærekraftig vekst og sysselsetning i havnæringen, slik at vi sikrer Norges posisjon som verdensledende havnasjon. Vi skal rett og slett være best på havet, fastslår Mæland.