Kristoffer Berglund Andreassen, styreleder i Tekna Havbruk og Fiskehelse er opprørt over at departementet ikke vil møte dem for å diskutere konsekvensene av det nye vedtaket. Foto: Privat.

EU-vedtak ryster fiskehelsebiologer - frykter de kan miste hele reseptretten

På torsdag i forrige uke gjorde EU-parlamentet et vedtak som mange frykter kan frata norske fiskehelsebiologer retten til å skrive ut mer enn bare antibiotika til fisk. Spørsmålet er hvordan man skal tolke ordlyden.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no skrev tidligere om at et det jobbes med et nytt EU-forslag som skal hindre fiskehelsebiologer å skrive ut resept til antibiotika. Les mer om det her.

Konsekvensen som var omtalt i den saken var at det i EU/EØS kun ville være veterinærer som vil få anledning til antibiotikaforskrivning, noe som potensielt ville gått ut over fiskehelsebiologene i Norge.

Nå viser det seg at i det omfattende dokumentet som ble godkjent i EU-parlamentet på torsdag, er formuleringer som kan tolkes dithen at fiskehelsebiologene kan miste hele reseptretten. Det gjelder dermed ikke lenger bare antibiotika, men i verste fall alle legemidler til bruk i havbruksnæringen.

I vedtaket fra EU-parlamentet heter det følgende:

«…a Member State may allow that a veterinary prescription is issued by a professional, other than a veterinarian, who is qualified to do so in accordance with applicable national law at the time of entry into force of this Regulation. Such prescriptions shall be valid only in that Member State and shall exclude prescriptions of antimicrobial medicinal products and any other veterinary medicinal products where a diagnosis by a veterinarian is necessary.» (Utheving gjort av oss.)

Vedtaket fra EU-parlamentet kan leses her, under article 105, paragraf 4.

Men selv om regelverket er godkjent i Parlamentet er det ikke formelt vedtatt i EU enda. Rådet må også vedta det, noe det er ventet at de vil gjøre i slutten av november.

- Kan få store konsekvenser

Kristoffer Berglund Andreassen, styreleder i Tekna Havbruk og Fiskehelse sier til Kyst.no at ut ifra ordlyden så er den mest nærliggende tolkningen at det gjelder alle veterinærmedisinske preparater som rekvireres når det foreligger en diagnose.

- Det vil ikke nødvendigvis si hele reseptretten, men store deler av den og muligens mer enn bare antibiotika. Men igjen, dette er fremdeles uklart og én av mange grunner til at Helse- og omsorgsdepartementet må på banen, og legger til at han er opprørt over at departementet ikke har besvart foreningens henvendelser om et møte for å få avklart situasjonen. 

Han sier at de ønsker å komme til bunns i hva denne nye forordningen faktisk vil bety for norske fiskehelsebiologer og samtidig om det er mulig å få implementert en tilleggstekst i norsk lov der fiskehelsebiologers rekvisisjonsrett bevares. 

- Departementet har fremdeles ikke gitt oss noe møte for å få avklart dette, og vi håper virkelig ikke norske myndigheter sover i timen her. Dette kan potensielt få svært store konsekvenser for norsk havbruksnæring og vi er helt avhengig av at myndigheter og beslutningstakere hører på fagmiljøene i slike saker, forteller Berglund engasjert.

Dersom dette ender med at fiskehelsebiologene mister reseptretten er han redd for konsekvensene dette kan få for næringen.

- Hvis utfallet av denne forordningen blir slik man frykter vil dette kun skade norsk næringsliv og norske arbeidsplasser i større grad enn mange vil forstå. Vi i Tekna kommer uansett til å kjempe til siste slutt for å bevare fiskehelsebiologers rekvisisjonsrett slik den er i dag, uansett hva den faktiske konsekvensen av forordningen blir, sier han.

Tror det fortsatt bare gjelder antibiotika

Maren Ringstad Widme som er “Råd for helse og mattrygghet” i Norges delegasjon til EU sier i en kommentar at slik hun har forstått det gjelder det kun antibiotika. Dvs. at fiskehelsebiologene fortsatt skal kunne skrive ut annet legemiddel.

- Men du må nesten snakke med Helse- og omsorgsdepartementet eller Nærings- og fiskeridepartementet for å få dette korrekt. 

Hun understreker at regelverket ikke er formelt vedtatt i EU enda.

- Rådet må også vedta det, noe det er ventet at de vil gjøre i slutten av november. Regelverket vil deretter mest sannsynlig bli kunngjort i Official Journal i begynnelsen av 2019, og trå i kraft for EU-landene tre år etter kunngjøring. For Norge må regelverket først innlemmes i EØS-avtalen før det kan tas inn i norsk regelverk, sier hun.

Les også: