EU-kommisjonen har startet undersøkelser av MOWI, Grieg Seafood og Scottish Seafarms på grunn av mistanke om ulovlig prissamarbeid. Foto: Sébastien Bertrand.

Fire av de store lakseselskapene rammet av EU-razzia - mistenker prissamarbeid

Både Grieg Seafood, MOWI, samt Salmar og Lerøyeide Scottish Sea Farms fikk tirsdag besøk av EUs konkurransemyndigheter på flere av sine anlegg. Det undersøkes bl.a. for mulig ulovlig prissamarbeid. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Grieg Seafood skriver i en børsmelding at Europakommisjonens generaldirektorat for konkurranse i dag har utført en inspeksjon på Grieg Seafood Shetland for å utforske potensielt konkurranseskadelig oppførsel i laksebransjen.  

Kommisjonen har også utført inspeksjoner hos MOWI og hos Scottish Sea Farms, som er 50/50 eid av hhv Lerøy Seafood Group og Salmar.

Pressekontakt i MOWI, Ola Helge Hjetland bekrefter inspeksjonen overfor E24

Der forteller han at de har hatt besøk av EU-kommisjonen på to av sine fabrikker i hhv. Skottland og i Nederland.

Både MOWI og Grieg understreker at har til hensikt å være åpen, gjennomsiktig og kommende og vil gi alle nødvendig informasjon forespurt av Europakommisjonens GD Konkurranse i sin etterforskning.

De hevder også de ikke har noe å skjule.

SalMar påpeker i sin pressemelding at de er i konstruktiv dialog med EU-kommisjonen rundt dette.

Forundersøkelser

EU selv bekrefter at deres tjenestemenn 19. februar 2019 gjennomførte uanmeldte inspeksjoner i flere medlemsstater hos flere bedrifter i sektoren oppdrettet, atlantisk laks.

- Kommisjonen har bekymringer for at de inspiserte selskapene kan ha krenket EUs antitrustregler som forbyr karteller og restriktiv forretningspraksis. Kommisjonens tjenestemenn ble ledsaget av deres kolleger fra de relevante nasjonale konkurransemyndighetene, skriver EU i en pressemelding.

De uanmeldte inspeksjonene er ifølge EU et forundersøkende skritt i det de kaller mistenkt anti-konkurransepraksis.

- Det faktum at Kommisjonen utfører slike inspeksjoner, betyr ikke at selskapene har gjort seg skyldig i dette, og det forutsier heller ikke resultatet av selve undersøkelsen. Kommisjonen respekterer selskapenes rett til forsvar, skriver de.

Det er ingen frist for å fullføre disse undersøkelsene. De påpeker at varigheten avhenger av en rekke faktorer, inkludert kompleksiteten i hvert enkelt tilfelle, i hvilken grad de berørte selskapene samarbeider med Kommisjonen og utøvelsen av forsvarsretten, sier EU.