Ny økologiforskrift og oppdaterte veiledere fra 18. mars

Oppdatert EU-regelverk for økologisk produksjon ble gjeldende i Norge fra 18. mars 2017. Det er viktig at norske økologiske produsenter gjør nødvendige tilpasninger for å oppfylle de nye kravene, ifølge en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det nye regelverket sikrer like konkurransevilkår for norske virksomheter, og dermed bedre grunnlag for handel med økologiske produkter. Det vil også fremme klarere regelverksrammer og mer forutsigbarhet for de økologiske produsentene, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Ny økologiforskrift er fastsatt og Mattilsynet har oppdatert veilederne på økologiområdet. Debio kan kontaktes dersom det skulle være spesielle problemstillinger.

Mattilsynet har på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hørt EU-regelverket løpende siden 2010. De fleste av endringene er derfor allerede godt kjent.