- Alle sider at fisken vokser raskere. Legger vi sammen alt dette skulle jo produksjonen ha rast unna. Men det vi ser er jo at det i stedet tar lengre tid, sier Jim Roger Nordly på Tekset-konferansen i Trondheim.

Kan tredoble produksjonen uten en eneste ny lokalitet

- Klarer vi å realisere potensialet i smolten, kan vi nå 2050 målet på fem millioner tonn laks uten en eneste ekstra konsesjon eller lokalitet. Denne brannfakkelen stod Europharma-sjef Jim Roger Nordly for på årets Tekset-konferanse i Trondheim tirsdag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Data Nordly har fått Kontali til å fremskaffe, viser at produksjonstiden i sjø ikke er kortere nå enn den var i 1994.

Utvikling av produksjonstid i sjø for vår- og høstsmolt fra 1994 til 2012. (Klikk for større bilde)

- Produksjonstiden i sjø er akkurat lik. Og verst av alt, vi ser at trenden går i gal retning, produksjonstiden går opp. Det er en utvikling vi ikke kan fortsette med. Vi må få ned produksjonstid i sjø og vi må få ned produksjonskosten, sier Nordly. 

Han påpekte at snakker man med de ulike aktørene som fôr, settefiskprodusenter, avl osv, så sier alle at de hver for seg har forbedret ytelsen.

- Alle sider at fisken vokser raskere. Legger vi sammen alt dette skulle jo produksjonen ha rast unna. Men det vi ser er jo at det i stedet tar lengre tid, sier Nordly.

Forbedre vekst med tre prosent

Nordly viste til at avlselskapene hevder de kan forbedre veksten med tre prosent bedre vekst per generasjon.

- Om vi hadde klar det, skulle vi raskt ha kunne tatt ned produksjonstiden i sjø til 10 måneder. Da kunne vi spart et par avlusninger og dermed kostnader, påpeker Nordly.

Han mener at skal vi klare målene for 5 millioner tonn i 2050, så må man snart begynne med veksten.

Produksjonsutvikling med hhv ingen, tre og 4 prosent årlig forbedring. (klikk for større bilde)

Han viste til en figur som illustrerer hva som vil skje om man klarer å hente ut potensialet i fisken.

- Klarer vi å utnytte de tre prosentene per generasjon avlsselskapene lover, kan vi produsere 3 ganger dagens produksjon i 2050 med eksisterende mengde fisk. Klarer vi legge på en stakkarslig prosent, i tillegg per år, klarer vi nå målet i 2050 uten en enste ny lokalitet eller konsesjon, sier Europharma-sjefen. 

En av de største begrensningene på vekt er høy dødelighet.

- Vi har fremdeles 20 prosent dødelighet i sjø, det er håpløst høyt. Av dette sier Mattilsynet at 38  prosent skyldes for dårlig settefisk, altså 20 millioner fisk dør hvert år fordi settefisken ikke er god nok.

Her er det mye som kan gjøres bedre avsluttet Nordly.