Torfinn Evensen.

Avkrefter oppdrag og skjulte agendaer

- Alle våre aktiviteter er ment til å være til villaksens og våre medlemselvers beste, sier Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no har fått tilgang til e-post direktør ved Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne, har sendt og mottatt. E-posten er fremkommet etter en innsynsbegjæring foretatt av NSL. I en korrespondanse mellom Rogne og Erik Sterud i Norske Lakseelver, legger sistnevnte frem informasjon som ble sagt i en privat samtale mellom han og Jarle Fossheim, styreleder i Guddalselva elveeigerlag. Fossheim sier til Kyst.no at han ikke var informert om at samtalene ville bli referert overfor Rogne.

Les også:Erik Sterud lekket samtale med elveeigerleder til Sissel Rogne

Generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver avviser i en kommentar at de har handlet på oppdrag fra HI.

- Vi vil avkrefte de løse ryktene om at vi utfører oppdrag for HI og har skjulte agendaer overfor våre medlemmer. Alle våre aktiviteter er ment til å være til villaksens og våre medlemselvers beste, konstaterer generalsekretæren.

Han sier Norske Lakseelver gjennom samtale med elveeierlaget i Guddalselva fikk bekreftet at de ikke anser seg som en part i striden mot HI, og at de ønsker å fortsette det gode samarbeidet med dem. Dette mener Evensen er det sentrale i e-posten til direktør Sissel Rogne.

Han påpeker at ettersom Guddalselva er medlem i Norske Lakseelver har deres agenda vært å holde seg orienterte om konflikten mellom NSL, deres advokater og tidl. leder i Guddalsdalen Elveeigarlag Ørjan Solheim på den ene siden, og Havforskningsinstituttet og deres forskningsaktivitet i Guddalselva på den andre.

- Vi har derfor diskutert saken med både leder i elveeierlaget og med HI’s ledelse. Norske Lakseelver er en synlig og tydelig aktør i arbeidet for å bevare norske bestander av vill laksefisk, og ser det som viktig å ha en utstrakt dialog med både nasjonale og lokale forvaltningsaktører, forskningsmiljøer, politikere og oppdrettsindustrien, sier han til kyst.no.

Han påpeker også at Havforskningsinstituttets forskning i Guddalselva er et av svært mange forskningsprosjekter, som har avdekket at lakselus fra oppdrettsindustrien har negativ effekt på bestander av vill laksefisk.

- Dette er resultater som NSL gjentatte ganger har markert at de både misliker og benekter. Vi vurderer hele Guddalssaken som et resultat av at NSL ikke liker forskernes resultater og konklusjoner, og at kritikken mot Havforskningsinstituttet, deres forskere og forskningsmetodikk er oppkonstruert som et resultat av dette, sier Evensen.

- Vi registrerer at Guddalssaken inngår i en systematisk diskrediteringskampanje fra NSL’s side, der beskyldninger om fusk, juks og korrupsjon er rettet mot flere institusjoner og forskere, legger han til.