Hans Vanhauwaert Bjelland i Sintef Ocean. Foto: Therese Soltveit.

- Offshore oppdrett har mye å hente fra andre næringer

Forskningsleder Hans Vanhauwaert Bjelland fra Sintef Ocean mener det er mye å hente fra andre næringer for å få på plass offshore fiskeoppdrett. - Sammen med andre næringer skal vi utvikle kunnskap og teknologi for robust, sikker og effektiv fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter, sier han til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I tillegg til å være forskningsleder er Hans V. Bjelland også senterleder for EXPOSED, senter for forskningsdrevet innovasjon innen eksponerte havbruksoperasjoner.

Han viser til at betydelige deler av norske kysten fremdeles er utilgjengelig for industrielt fiskeoppdrett, da områder er avsidesliggende og eksponert med tøffe vind, bølge- og strømforhold. Han ser likevel et stort potensiale i disse områdene, og sier Sintef Ocean skal ta del i utviklingen av kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt oppdrett på eksponerte lokaliteter.

- Nye lokaliteter som per dags dato ikke er tatt i bruk, vil være mindre skjermet og ha mer energi, poengterer Bjelland. 

Les også: Etablerer kunnskap om fremtidens lokaliteter

- Fornuftig med første utprøving i moderat eksponering

Flere norske oppdrettere har det siste året søkt om utviklingskonsesjoner der de vil drive offshore oppdrett på eksponerte lokaliteter. Per dags dato er det 38 konsepter innen hos Fiskeridirektoratet som spent venter på svar, flere av disse vil drive eksponert oppdrett. 

- Selv om noen av de nye konseptene som det søkes utviklingstillatelser er designet for drift på svært eksponerte lokaliteter, ser det ut til at de konkrete planene som foreligger baserer seg på en første utprøving i mer moderat eksponering. Dette er nok en fornuftig strategi, før en har gjort seg flere erfaringer, opplyser Bjelland til kyst.no.

Salmar/Ocean Farmings offshore havmerd er en av få som så langt har fått fullstendig godkjent sine utviklingskonsesjoner av Fiskeridirektoratet og har startet byggingen av havmerden i Kina. Foto: Ocean Farming/Salmar.

Forskningslederen påpeker at det på mange måter er komplekse konsepter, og det er avgjørende at man ikke bare har kontroll på konstruksjonen selv, men også hvordan forholdene passer fisken.

- Hvilke konsepter mener du har størst sannsynlighet for å lykkes? 

- Det er vanskelig å spå. På den ene siden er det en styrke i å videreutvikle dagens teknologi, hvor både oppdrettere, serviceselskap og utstyrsleverandører har mye erfaring.

- Den norske næringen er både kostnadseffektiv og har vist seg å tåle store belastninger. På den andre siden muliggjør nye konsepter mer integrerte løsninger for operasjons-gjennomføring. Vi vil nok se en 5-10 år med utprøving av flere ulike konsepter, legger han til.

Les også: Prosjekt Havmerd går etter planen

Les også: Får realisere Havfarm-konsept – Nordlaks får tildelt ti konsesjoner

Fiskevelferd og menneskelig sikkerhet

Han viser til at offshore havbruk ikke bare handler om konstruksjonen, men også fiskevelferd, menneskelig sikkerhet og forutsigbare operasjoner.

- Med teknologiske sprang, som mange av de nye konseptene representerer, vil naturligvis de marintekniske og konstruksjonsmessige utfordringene være viktige. Men om ikke anlegget og lokaliteten tilbyr fisken gode vekstforhold og skånsomme operasjoner blir det hverken lønnsomt eller bærekraftig. Videre vil det være en tapt sjanse å ikke ta hensyn til operasjoner når nye konstruksjoner skal designes.

Når det gjelder å redusere risiko og kostnader, i teknologiutviklingen av de nye konseptene, er det mye å hente fra andre næringer.

- Sammen skal vi utvikle kunnskap og teknologi for robust, sikker og effektiv fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter, sier Bjelland til kyst.no.

Les også: