Sjømat Norge er blant de som har ment at oppdrettere kan ende opp med over 100 prosent skatt. Nå bekrefter faktisk.no deres påstand.
Sjømat Norge er blant de som har ment at oppdrettere kan ende opp med over 100 prosent skatt. Nå bekrefter faktisk.no deres påstand.

Faktisk: Enkelte oppdrettsselskaper kan måtte betale over 100 prosent skatt

Faktisk.no har gått gjennom påstanden om oppdrettsbedrifter kan ende opp med å betale mer i skatt enn de har i inntekt. Les konklusjonen under.