Leppefisk Foto: Kim Tallaksen Halvorsen, Universitetet i Agder.
Leppefisk Foto: Kim Tallaksen Halvorsen, Universitetet i Agder.

Får maksimalt fiske 18 millionar leppefisk i 2016

- Frå i år blir det innført totalkvotar i fisket etter leppefisk. I tillegg blir opningstidene for fisket endra, melder Fiskeridirektoratet.

Publisert

Direktoratet påpeikar at det dei siste åra har bygd seg opp ei næring ved å fiske etter leppefisk som blir brukt som rensefisk i oppdrett. Dette har resultert i eit stort press på bestandane av leppefisk langs kysten og Fiskeridirektoratet vil difor skjerpe regelverket for å innta ei meir aktiv føre-var-haldning.

Dette inneber mellom anna at opningstidspunkta blir noko seinare i år enn i fjor og at det vert innført totalkvotar som gjeld alle artane av leppefisk.

Fisket etter leppefisk er delt inn i tre soner; Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge, som i realiteten gjeld alle fylker frå Møre og Romsdal og nordover.

På Sørlandet (svenskegrensa – Vest-Agder) opnar fisket 11. juli og i området er det ein totalkvote på 4 millionar leppefisk.

På Vestlandet (Rogaland – Sogn og Fjordane) opnar også fisket 11. juli og her er totalkvoten 10 millionar leppefisk.

I Midt-Norge (Møre og Romsdal og nordover) opnar fisket 25. juli og totalkvoten er 4 millionar leppefisk.

Leveringsavtale

Som før må alle fritidsfiskarar som fiskar leppefisk som skal brukast som rensefisk i oppdrett av laks og regnbogeaure ha ein leveringsavtale for å kunne drive fiske.

Frå 2016 må også yrkesfiskarar som fiskar med teiner og ruser ha leveringsavtale for å drive fiske etter leppefisk.