Slik fant Grieg Seafood Rogaland fartøyet om morgenen da de ansatte kom på jobb.

Privatbåt braste inn i merd

Natt til søndag 28. april kjørte en privatbåt inn i merden på en av Grieg Seafood Rogaland sine lokaliteter. Verken oppdrettsselskapet eller Fiskeridirektoratet fikk vite om hendelsen.

Publisert Sist oppdatert

Hendelsen skjedde på lokalitet Store Teistholmen Ø, som ligger i Sandnes kommune, i Rogaland fylke.

I et dokument Kyst.no har fått innsyn i, beskriver oppdrettsselskapet at en privatbåt kjørte opp i en merd ved deres anlegg klokken 00:00 på natten.

Klokken 00:44 går fartøyet «Rescue 159 Elias» inntil merd 6 ved lokaliteten og berger båtfører, før de setter båtfører i land ved Hillevåg i Stavanger.

Verken Grieg Seafood eller Fiskeridirektoratet blir varslet om hendelsen.

Lette etter omkomne

Da de ansatte kom på jobb om morgenen, så de at det var båt i merden, som lå fast i noten. De ansatte hos Grieg Seafood Rogaland begynte å lete etter omkomne eller skadede i merden.

Båten hadde da ligget med propellen fast i noten siden 00:00 natten før.

De ansatte ved lokaliteten varslet politiet om båten 08:01, men fikk tilbakemelding fra politiet om at de hadde kontroll på situasjonen.

Grieg Seafood Rogaland skriver i et brev til Fiskeridirektoratet at de vil uttrykke sin bekymring for at verken selskapet eller Fiskeridirektoratet ble varslet om hendelsen.

De understreker at det her har vært en betydelig rømningsfare i den aktuelle merden i 8 timer etter hendelsen.

I merden stod det 168 118 fisk med en gjennomsnittlig vekt på ca 1,34 kg.

– Det fremstår for oss som en systemsvakhet at vi aldri ble varslet av noen offentlig instans eller andre som bisto den som kjørte inn i anlegget med å komme seg til land, slik at vi umiddelbart kunne dratt ut for å sikre anlegget mot eventuell rømningsfare, heter det i brevet.

Politiet sin tilbakemelding var at det var vanskelig å vite hvem sitt anlegg det var, siden dette var midt på natten.

Grieg Seafood Rogaland

– Vanskelig å vite på natten

Videre forklarer selskapet at installasjonen ved Store Teistholmen var forskriftsmessig merket med blinkere, og at anlegget er tydelig merket med innehaver.

Båten heises ut av merden.

– Da vi tok kontakt med politiet var deres tilbakemelding at det var vanskelig å vite hvem sitt anlegg det var, siden dette var midt på natten.

Oppdrettsselskapet varslet Fiskeridirektoratet om hendelsen på morgenen, samtidig som de fjernet båt og reparerte skader på merd og not. Skadene på merd og not var heldigvis så små at de ikke vurderte det som sannsynlig at det hadde rømt fisk.

– Rystende opplevelse

Liv Marit Årseth, kommunikasjonsansvarlig i Grieg Seafood Rogaland sier til Kyst.no at det selvsagt var en rystende opplevelse for de ansatte på lokaliteten å komme på jobb og finne en båt i en merd med fisk.

– Det ble umiddelbart satt i gang søk etter eventuelt skadede eller forulykkede, og nødetatene ble oppringt. Da fikk vi beskjed om at politiet allerede var kjent med hendelsen, og at båtføreren var brakt i land.

Årseth er tydelig på at påkjørselen kunne gitt en stor rømningshendelse, og hun sier det var overraskende at selskapet ikke ble varslet av noen instanser.

Her blir båten heist opp på dekk.

– Fiskeridirektoratet er orientert om hendelsen, og vi henviser videre til dem når det gjelder håndteringen hos politiet.

Politiet vil ikke svare

Kyst.no har stilt en rekke spørsmål til Sør-Vest politidistrikt, som henviser videre til Hovedredningssentralen.

- Politiet har uttalt at det var vanskelig å vite hvem som eide lokaliteten, siden det var midt på natten. Har ikke politiet internett eller tilgang på gps/Barentswatch?

- Det er HRS som eier oppdraget, så det riktige blir å ta kontakt med dem her, svarer politiet.

- Men bør ikke politiet være i stand til å finne ut hvem som eier en oppdrettslokalitet?

 - Tenker uansett at det er HRS som bør svare dette ut, da det er de som eide oppdraget.

Hovedredningssentralen har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.