Alle arbeidsbåter mellom 8 og 15 meter, som laster, løfter, sleper eller driver med ankerhåndtering skal nå ha fartøyinstruks. Illustrasjonsfoto: Vard Aukra/ Kjell Stian Brunes.
Alle arbeidsbåter mellom 8 og 15 meter, som laster, løfter, sleper eller driver med ankerhåndtering skal nå ha fartøyinstruks. Illustrasjonsfoto: Vard Aukra/ Kjell Stian Brunes.

- Fokus på sikkerhet kommer ofte i annen rekke

Nå er det drøye to og et halvt år siden fartøyinstruksen for båter under 15 meter ble satt i virksomhet, og man startet med inspeksjoner for å se hvor godt den følges. På konferansen Sjøsikkerhet i Havbruk forteller inspektør Eivind Wergeland fra Synfaring AS om erfaringen fra de første årene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I januar 2015 trådte «Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip» i kraft. Den krever at alle arbeidsbåter mellom 8-15 meter, som laster, løfter, sleper eller driver med ankerhåndtering
skal ha fartøyinstruks. 

Fartøy bygget etter 1990 skulle vært godkjent før 2017 og de bygget før 1990 skulle vært godkjent før 2018.

- Instruksen er et sertifikat som utskrives av et såkalt «godkjent foretak». Sjøfartsdirektoratet har godkjent mellom 15-20 foretak fordelt langs hele kysten til å kunne kontrollere og skrive ut fartøyinstrukser på vegne av Sjøfartsdirektoratet, forteller Eivind Wergeland i inspeksjonsselskapet Synfaring – som er et av disse godkjente foretakene i en artikkel i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett.

Under konferansen «Sjøsikkerhet i havbruk» som holdes i Haugesund tirsdag – dagen før den store Sjøsikkerhetskonferansen starter samme sted –  holder Wergeland foredrag der han forteller om sine erfaringer med inspeksjon etter den nye forskriften.

Ukultur

Etter å ha ført tilsyn med båtene i havbruksnæringen i knappe fire år, sitter han igjen med noen hovedinntrykk rundt hva som gjøres feil i næringen.

- Jeg er egentlig litt usikker på om jeg skal kalle det feil, snarere er det en ukultur. En kan vel si at tradisjonelt så har båtene i oppdrettsnæringen vært mest sett på som et verktøy, og det viktigste har gjerne vært å få jobben gjort. Fokus på sikkerhet, kontroll og vedlikehold av fartøy og utstyret er noe som gjerne kommer i annen rekke, sier han i artikkelen.

Flere ting å ta tak i

Selv om arbeidsbåtene sees på som et verktøy, er det ikke et personlig verktøy.l

- Fartøyene brukes normalt av flere operatører, og man får sjeldent et eierforhold til fartøyene.

Han peker også på at regelverket rundt dem gjerne havner i en gråsone mellom arbeidstilsynet og sjøfartsdirektoratet.

- Ta for eksempel kontroll på og bruk av en kran på et fartøy. Hva er forskjellen på den som står på kaien og om bord på fartøyet? Det er det ofte usikkerhet rundt, påpeker han.