Dagens kvalifikasjonsforskrift gjelder for mannskap, herunder skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro, på lasteskip som er 15 meter eller lengre. Sjøfartsdirektoratet ønsker nå å innføre de samme sertifikatkrav også til mannskap på lasteskip ned mot 8 meter. Illustrasjonsbilde: Tomra Engineering AS.

Skjerpede regler til mannskap på arbeidsbåt

Sjefingeniør i Sjøfartsdirektoratet, Jack-Arild Andersen, sier at endringene vil berøre svært mange næringsaktører innenfor havbruksnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sjøfartsdirektoratet sendte i slutten av august ut et nytt, revidert høringsbrev som omfatter kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Høringsbrevet gjelder en endring i fra dagens krav, og vil ha betydning for alle som skal føre båter større enn 8 meter. På tirsdagens konferanse «Sjøsikkerhet i havbruk» snakker Jack-Arild Andersen og Inger Staveland fra Sjøfartsdirektroatet om det nye forlaget 

Dagens kvalifikasjonsforskrift gjelder for mannskap, herunder skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro, på lasteskip som er 15 meter eller lengre. Sjøfartsdirektoratet ønsker nå å
innføre de samme sertifikatkrav også til mannskap på lasteskip ned mot 8 meter.

Foreslås nye krav

Denne gruppen av fartøy har til nå ikke hatt sertifikatkrav for skipsfører, og derfor foreslås det nå en innføring av krav om to nye kompetansesertifikater, samt et kvalifikasjonsbevis for dekksoffiser.
Sjøfartsdirektoratet definerer lasteskip som skip som ikke er passasjerskip, fiskeog fangstfartøy, lekter, fritidsfartøy eller fartøy som anses for å være en del
av et annet skipsutrustning.

Jack-Arild Andersen, sjefingeniør i Sjøfartsdirektoratet sier til Norsk Fiskeoppdrett at disse endringene vil berøre svært mange næringsaktører.

- Men flertallet av fartøy som vil bli berørt befinner seg helt klart innenfor havbruksnæringen, sier Andersen.

Næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene, Linn Therese Skår Hosteland, sier de nye kvalifikasjonskravene vil bety at flere av deres medlemmer får mer kompetanse inn i flåten.

- Kystrederiene og våre medlemmer er generelt positive til økt sikkerhet på sjøen og ønsker de nye kravene velkommen, sier hun.